Efektivita využití živin

  • Whastsapp

Pro udržitelnou zemědělskou produkci je nezbytná optimální efektivita minerálních hnojiv, která se s rostoucí celosvětovou potřebou potravin a energie se stává stále větší prioritou. Snaha o maximalizaci efektivity je zcela zásadní a nezáleží na tom, zda se jí dosahuje s použitím agronomických či šlechtitelských postupů.

Efektivitu využití živin lze definovat jako výnos na jednotku aplikovaného hnojiva či jako návratnost aplikovaného hnojiva.

Dusík je živina, která se v zemědělství aplikuje v nejvyšších dávkách. Podle databáze Organizace pro výživu a zemědělství dosáhla celková spotřeba dusíku v roce 2013 až 99,6 mil. tun. Celkově se efektivita využití dusíku (NUE) při pěstování obilovin odhaduje na pouhých 33-40%. Zbývajících 60-67% tvoří dusíkatá hnojiva v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů, která se každý rok ztratí denitrifikací v půdě, volatilizací, povrchových odtokem a vyplavováním (William & Johnson, 1999). Dusík je proto živina, která se při zemědělské produkci ztrácí v nejvyšší míře. Podíl, který se při pěstování rostlin ztratí, je také zdrojem většiny ekologického znečištění, které se se zemědělstvím spojuje.

Četné studie ukázaly, že hnojiva s řízeným uvolňováním živin dokážou výrazně snížit ztráty dusíku a značně zvýšit efektivitu využití všech živin a tím zvýšit výnosy a kvalitu.

Pokus: Hnojivo s řízeným uvolňováním živin při pěstování sadbových brambor, Nizozemí, 2015

  • Stát/lokalita: Nizozemí/ pokusná stanice ve Zwaagdijku, asi 60 km severně od Amsterdamu
  • Sezóna: Setí: jaro 2015 Sklizeň: léto 2015
  • Plodina/kultivar: brambory (Spunta)
  • Systém kultivace: polní, půdní typ: hlinitý

Ošetření: 
Dusičnan amonný s vápencem (CAN): N= 127 kg/ha.
Agromaster (100% obalovaná močovina Urea 44-0-0): N =127 kg/ha. 
aplikace P a K byly v obou případech shodné

Závěr

Hodnocený parametr efektivity využití živiny ukazuje, že varianta s obalovaným dusíkem vyprodukovala o 9,8% více hlíz a měla v porovnání s dusičnanem amonným s vápencem (CAN) o 12,3% větší výnos na množství aplikované živiny. Varianta s Agromasterem navíc měla o 14% vyšší návratnost investice oproti variantě s CAN.

Hodnocený parametr:

Veličina Výpočet Vysvětlení
Dílčí faktor produktivity (PFP) PFP=Y/F Nejjedodušší vyjádření produktivity na základě množství aplikované živiny
Y=výnos
F=dávka konkrétní živiny
   

 

Výsledky

Účinek aplikací N:

 

Efektivita využití dusíku

Aplikace N
(kg/ha)

Typ hnojiva

Počet hlíz
(počet/ha)

PFP
Počet hlíz
(počet hlíz/kgN)

Výnos
(t/ha)
PFP
Výnos
(kg hlíz/kg N)
127 CAN 27% N 461200 3631,5 52,8 416
127 AGROMASTER
(obalovaný N)
506500 3988,2 59,3 467
Poměr AGROMASTER oproti CAN


+9,8%   +12,3%