Hospodaření s vodou a závlaha

  • Whastsapp

Hospodaření s vodou a zavlažování

Pokud má být trávník zdravý, hustý a pěkně zbarvený, je nezbytný stálý dostatek vláhy u kořenů.

Půda není dostatečně vlhká, pokud je transpirace z listů rostlin větší než množství vody, které může rostlina přijmout kořeny. Výsledkem je stres, který, pokud přetrvává, způsobuje uvadání a hnědnutí trávníku. Trávník je náchylnější k chorobám či problémům jako je antraknóza nebo suchá skvrnitost.

Při dlouhodobém nedostatku vody tráva odumírá. Rychlost, s jakou k tomu dojde, závisí na několika faktorech včetně druhového složení či výšky seče. Krátce sekané trávníky mají mělčí kořenový systém, a proto mají tendenci uhynout první.

 

Jak poznám, že je třeba trávník zalít?

V období sucha by se měly provádět pravidelné kontroly vlhkosti půdy s cílem určit, zda je nutno provést zálivku. Tyto kontroly lze provádět manuálně s použitím půdní sondy (dobře poslouží i obyčejný nůž – viz. foto) nebo pomocí kvalitního půdního vlhkoměru. V obou případech je třeba provést sondy/měření po celé ploše trávníku, aby byl výsledek dostatečně reprezentativní a nepředstavoval hodnotu pouze z jediného místa.

Trávníky s vysokým podílem organické hmoty na povrchu, kompaktní půdou a velkým množstvím aplikovaných hnojiv i závlahy budou mít slabý kořenový systém a jako takové budou více náchylnější na sucho. Proto se u nich mohou vyskytnout příznaky, i když je v půdě dostatek vlhkosti. V takových případech je zálivka spíše jen rychlé opatření ke zlepšení než trvalé řešení hlubších problémů.

Tipy na dobré hospodaření s vodou

Nejlepší způsoby hospodaření s vodou se liší místo od místa a dle dostupného vybavení. Následující tipy obsahují základní principy údržby, které by se měly, pokud možno, dodržovat:

  • Vždy zvyšte výšku seče a umožněte trávníku lépe se vypořádat s obdobím sucha.
  • V suchém a horkém počasí udržujte půdu vlhkou (ne mokrou). Zajistíte tak stálý přísun vlhkosti rostlinám a minimalizujete jejich zátěž.
  • Při běžném počasí, udržujte cykly zavlažení a uschnutí, důkladně zavlažujte jen v případě potřeby.
  • Nezalévejte příliš silným proudem vody. Zvolte raději lehké kropení po delší dobu, aby se voda mohla lépe vsáknout. Zabráníte tak stečení vody a dosáhnete rovnoměrnějšího zvlhčení půdy. Pokud se zalévá prudce a ve spěchu, níže umístěné partie půdy jsou náchylné k přemokření, zatímco vyšší místa zůstávají v důsledku terénních nerovností suchá.
  • Před zavlažováním provzdušněte povrch, aby se zlepšila absorpční schopnost půdy, zejména pokud byla půda vyschlá.
  • Pokud to lze, zalévejte v noci nebo těsně nad ránem, kdy jsou ztráty způsobené transpirací minimální. Je to snadnější, pokud je instalován systém automatické závlahy.
  • Zvažte použití smáčedla, které napomáhá průniku vody do půdy, zejména pokud je půda vyschlá a/nebo obsahuje vodoodpudivé vrstvy.
  • Ke kontrole vlhkosti používejte půdní vlhkoměr a snažte se udržovat vlhkost v rozmezí 25-35%.

 

Mohu trávník přelít?

Nadměrná zálivka je plýtvání vodou. Podporuje růst plevelných druhů na úkor žádoucích druhů. Nadměrně zalévaný trávník má mělký kořenový systém a vysoký podíl organické hmoty. Výsledkem je trávník horší kvality, náchylnější na sucho a infekce, který zároveň hůře reaguje na hnojení.