Mech v trávníku

 • Whastsapp

V intenzivních a okrasných trávnících je mech nechtěným prvkem, kterého není úplně jednoduché se zbavit. Pravidelně se vyskytuje v zastíněných trávnících, kde silně konkuruje především nově klíčícím rostlinám a dokáže kolonizovat velké plochy. Snížená estetická hodnota a především funkčnost trávníku jsou hlavní důvody proč bychom se měli snažit mechu zbavit.Existuje několik příčin, které přispívají ke vzniku mechu:

 • Jílové půdy a zhutnělý povrch
 • Špatná drenáž
 • Dlouhodobé zamokření
 • Nadměrná zálivka
 • Poloha ve stínu
 • Málo úrodná půda
 • Nevhodná travní směs
 • Příliš nízká seč

Některá z těchto příčin nebo jejich kombinace vytváří ideální prostředí pro tvorbu mechu, které se lze zpětně zbavit pouze intenzivními zásahy do porostu. V následujících bodech uvádíme některá preventivní, ale i kurativní opatření pro zamezení tvorby mechu ve vašem trávníku.

Prevence:

 • Použijtevhodnou travní směs (např Sun & Shade) složenou z druhů odolných vůči zastínění jako jsou například kostřavy (Festuca)
 • Použijte hnojiva přispívající ke zdravému kořenovému system.
 • Vyvarujte se nízkému sečení, kdy je mech oproti travám ve výhodě.
 • Provzdušňujte trávník pravidelnými zásahy (vertikutace, aerifikace).Těmito zásahy a zapískováním se do půdy dostane více vzduchu a zlepší se drenáž. Trávník bude opět ve výhodě.

 

Kurativní opatření:

 • Použijte hnojivo Shade Special s obsahem železa, čímž dojde k vysušení mechu a podpoře růstu trav.
 • Odstraňte uhynulý mech (vyhrabáním nebo vertikutací).
 • Dosejte poškozené plochy vhodným osivem.
 • Použijte dlouhodobé hnojivo New Grass s vyšším obsahem fosforu pro podporu zakořeňování a vzcházení mladých rostlin.