Čistý závlahový systém s hnojivem Nova PeKacid

1 November 2021
 • Whastsapp

Čistý závlahový systém s hnojivem Nova PeKacid  

S tvrdou a zásaditou závlahovou vodou se obtížně pracuje, protože obsahuje velké množství uhličitanů vápníku a hořčíku, které snadno tvoří nerozpustné sloučeniny způsobující ucpávání závlahového systému. Nerozpustné sloučeniny Ca a Mg se netvoří, pokud se pH vody neustále udržuje v kyselé oblasti. Proto pěstitelé běžně přidávají pro snížení pH do závlahové vody kyseliny. Stejného výsledku lze dosáhnout i použitím hnojiva Nova PeKacid, aniž by bylo nutné dále používat nebezpečné tekutiny.

Nova PeKacid dokáže zajistit okyselení, které neutralizuje rozpuštěné uhličitany a tím předchází tvorbě vodního kamene a ucpávání trubek a kapačů citlivých závlahových systémů. Má to mnoho výhod jako je delší životnost závlahových systémů, uniformní a účinná distrubuce závlahové vody a hnojiv, méně práce a méně manipulace s nebezpečnými kyselinami.

Nova PeKacid 0-60-20 je silně kyselé (pH = 2,2), plně rozpustné fosforečno-(60%P2O5) draselné (20%K2O) hnojivo určené k fertigaci se závlahovou vodou s vysokým obsahem uhličitanů.

Nova PeKacid je kyselina v pevném skupenství, která v sobě spojuje výhody a účinnost kyseliny fosforečné s jednoduchostí a bezpečností manipulace s pevným krystalickým  hnojivem. Nova Pekacid se doporučuje k fertigaci pro polní i hydroponické pěstební systémy. Dobře se hodí k mísení s dalšími vodorozpustnými hnojivy jako nástroj umožňující přidání vápníku, hořčíku a mikroživin.

Díky ke své kyselé charakteristice působí Nova Pekacid proti ucpávání a na podporu příjmu živin. Jedná se o velmi účinnou okyselující látku – 1kg hnojiva Nova Pekacid dokáže zneutralizovat 240g hydrogenuhličitanů (HCO3-) a zároveň dodá 600g P2O5 a 200g K2O.

Jak použít Nova PeKacid k uvolnění ucpaných kapačů závlahového systému?

Při uvolňování ucpaných kapačů pomocí hnojiva Nova Pekacid postupujte podle následujícího návodu:

 1. Příklad: Použijte 5 kg hnojiva Nova PeKacid na každý kubík (m3) vody
 2. Vypočtěte si hodinový průtok vašeho systému
 3. Čas potřebný pro aplikaci Nova PeKacidu je 15 minut
 4. Vypočtěte množství vody, které systémem proteče za 15 minut
 5. Průtok je 6 m3 za hodinu
 6. Za 15 minut proteče 1,5 m3 (6 x 0,25) vody
 7. 5 kg hnojiva Nova PeKacid x 1,5 m3=7,5 kg
 8. V tomto příkladu je potřeba 7,5 kg hnojiva Nova PeKacid, aby se za 15 minut uvolnily kapače.

Výhody hnojiva Nova PeKacid   

 • vysoký obsah P a K 
 • 100% vodorozpustné
 • vysoká rozpustnost (670 g/litr vody při 20 °C)
 • silně okyselující účinek (240g hnojiva Nova PeKacid zneutralizuje 1 mmol neboli 61 g/litr HCO3)
 • bez obsahu chloru a sodíku
 • v podobě prášku, který je bezpečný k použití
 • Nova PeKacid lze mísit s Ca a Mg
 • dvojitý účinek hnojiva Nova PeKacid; dodávka fosforečnanů (H2PO4), které díky okyselujícímu účinku Nova PeKacidu v kořenové zóně nejsou fixovány
 • předchází ucpávání trubek a kapačů

Rozsáhlé polní pokusy prováděné s hnojivem Nova PeKacid ukazují dramatický nárůst obsahu živin i průtoku kapači.
Podrobné výsledky pokusů:

 1. Zvýšený obsah fosforu

Obsah fosforu v půdě (ppm)

 

Parcela 1

Parcela 2

Hloubka

0-20 cm

20-40 cm

0-20 cm

20-40 cm

Před Nova PeKacid

4.1

19.5

3.5

2.7

Po Nova PeKacid

97.2

53.3

14.7

11.3

Výsledky ukazují ostrý nárůst obsahu fosforu v půdě po přechodu na hnojivo Nova PeKacid

 

 1. Zvýšený průtok kapačů

Průtok kapačů (v l/h) PARCELA 1

Před Nova PeKacid

3.4

0.9

1.9

4.0

4.1

2.5

Po Nova PeKacid

3.9

3.7

3.0

4.0

4.0

3.9

Průtok kapačů (v l/h) PARCELA 2

Před Nova PeKacid

0.2

1.7

3.9

3.9

2.9

1.9

Po Nova PeKacid

1.5

3.0

3.9

3.9

3.0

4.0

Výsledky naznačují, že Nova PeKacid vyčistil ucpané kapače, přičemž u většiny se obnovil i nominální průtok 4 l/h uváděný výrobcem.

Cristian Filote
International Technical Manager SpecAg
ICL Innovative Ag Solutions