Srovnávací pokus s celosezónním hnojivem Landscaper Pro Full Season

4 March 2019
  • Whastsapp

Srovnávací pokus s celosezónním hnojivem Landscaper Pro Full Season 

 

Cíl pokusu

Cíl tohoto pokusu byl velmi prostý, a to srovnat účinnost dvou hnojiv. Jednalo se o dlouhodobé hnojivo Landscaper Pro "Full Season" (22-5-5), s udávanou dobou působení 8-9 měsíců, a o organické hnojivo (12-5-11) s uvedenou dobou působení 5-8 týdnů. A které se ukázalo jako lepší? 

 

Jak jsme to provedli?

Připravili jsem si jednoduchý pokus. Spočíval v tom, že se tato hnojiva aplikovala na travnatou plochu o rozměru 3m x 2m a po dobu 16 týdnů se každý týden zaznamenávaly výsledky. Zvolené plochy se nacházely v několikrát oceněné zahradě v anglickém hrabství Lancashire. V zahradě se nachází rozsáhlý trávník ze směsi trav, obklopený smíšenými obrubami z květin a keřů, což bylo pro náš pokus ideální. Pokus probíhal 4 měsíce od počátku května do září. Pokusná plocha byla na trávníku vyznačena provázky a pro dosažení rovnoměrného rozptýlení jsme hnojiva pečlivě aplikovali rukou. V průběhu 4 měsíců jsme část plochy ošetřili jedenkrát hnojivem LandscaperPro "Full Season" a druhou část třikrát organickým hnojivem. Před pokusem jsme provedli přesný výpočet potřebného množství hnojiva tak, aby se na každou plochu dostalo v průběhu pokusu stejné množství dusíku.  

 

Co jsme zjistili?

Výsledky byly velmi jasné. Po aplikaci hnojiva Landscaper Pro "Full Season" se barva trávníku během 2 týdnů zlepšila na "uspokojivou" úroveň, označenou stupněm 6 z 10 možných. Barva se udržela na této "uspokojivé" úrovni po celé 4 měsíce doby trvání pokusu. Na ploše s organickým hnojivem se po aplikaci také zlepšila barva na "uspokojivou" úroveň. Nicméně poté postupně klesala na stupeň 5 z 10 (označený jako neuspokojivý), dokud nedošlo k druhé aplikaci o šest týdnů později. Poté se opět zlepšila a následně zhoršovala až do třetí aplikace ve 12. týdnu. U plochy ošetřené hnojivem "Full Season" se nejen zlepšilo zbarvení, ale plocha byla zdravější a rozvinulo se méně červené nitkovitosti (Laetisaria fuciformis), což znamená, že plocha i vizuálně mnohem lépe vypadala.

 

Proč pokus takto dopadl?

Hnojivo "Full Season" z řady Landscaper Pro je hnojivo s pomalým uvolňováním živin. Tato technologie využívá "obalených" granulí živin. Tyto granule spočívají v trávníku a pomalu a neustále uvolňují užitečné množství dusíku, takže trávník je trvale vyživován a dusík se nevymývá. Je to účinný a efektivní způsob. Organické hnojivo obsahuje dusík ve formě, kterou musejí nejdříve půdní mikroby rozložit, aby ji mohly rostliny přijmout. Nicméně, při správné teplotě půdy a adekvátní vlhkosti k tomu může dojít rychle. Určitou část uvolněného dusíku využije trávník a část se ztratí. Je to méně účinné a méně efektivní.

 

Jaký je tedy závěr? 

Jedinou aplikací hnojiva LandscaperPro Full Season jsme zajistili na celé léto zdravější trávník s lepším zbarvením. Po celých 12 týdnů jsme ho hodnotili jako "uspokojivý". Trávník byl lepší než plocha, na kterou se třikrát aplikovalo alternativní organické hnojivo. Tuto plochu jsme hodnotili jako "uspokojivou" pouze 6 týdnů, i když dostala stejné množství dusíku. Zbarvení nebylo stálé a více se rozvinuly choroby. Hnojivo Landscaper Pro Full Season je dražší produkt než organické hnojivo (kg stojí jednou tolik), ale díky výsledkům za celé léto je jeho poměr cena/výkon mnohem příznivější a výsledný trávník je kvalitnější.