Prevence stresu způsobeného suchem pomocí listových hnojiv

21 May 2020
  • Whastsapp

Sucho je jednou z nejvýznamnějších abiotických zátěží, která sužuje rostliny a zásadně ovlivňuje zemědělskou produkci na celé planetě. Sucho představuje pro přežití rostlin značný problém, protože postihuje růst a snižuje výnosy.

Rostliny mají několik mechanismů, kterými reagují na stres způsobený prostředím. Zachování turgoru pomocí akumulace osmoticky aktivních látek, snížení transpirace a uzavírání stomat, to vše pomáhá minimalizovat drastické následky sucha. Omezená dodávka vody nepříznivě ovlivňuje příjem a translokaci živin, a proto může být foliární aplikace živin účinnou alternativou pro zlepšení dostupnosti makro i mikroprvků v rostlině. NPK hnojiva aplikovaná na list značnou měrou přispívají k vyšším výnosům díky podpoře růstu biomasy rostlin.

Rostlina přijímá živiny aplikované na list skrze stomata a hydrofilní póry v kutikule listů. Úbytek koncentrace živin v rostlinách vystavených suchu lze vysvětlit tím, že v podmínkách s nedostatkem vody je míra difuze a toku živin z kořenové zóny k povrchu kořenů pomalejší, protože vodu v půdních pórech nahrazuje vzduch a živiny jsou rostlinám hůře dostupné.

Koeficient difuze fosforu v půdě je velmi nízký. V kořenové zóně je ho proto nedostatek a rostliny jej nemohou přijímat. Použití listové aplikace fosforu v tomto momentu se jeví jako velmi důležité. V podmínkách s nedostatkem vody zvyšuje fosfor včasný růst kořenů a draslík podporuje hmotnost a délku kořenů. Vysoká hustota kořenového systému hraje důležitou roli při získávání vody z hlubších vrstev půdy, zatímco hloubka kořenů kompenzuje ztrátu vlhkosti z půdy. Podpora růstu kořenů může v důsledku zvýšit příjem vody i živin rostlinou.

Foliární aplikace NPK hnojiv pozitivně ovlivňuje index tolerance stresu tím, že pomocí procesů na bázi osmózy udržuje obsah vody v rostlinách. Zvýšení koncentrace draslíku v listech snížilo u slunečnice vodní potenciál při zachování turgoru. Dusík aplikovaný na list zvýšil fotosyntetickou aktivitu i v podmínkách s nedostatkem vody u rostlin jako je kukuřice či pšenice. Všeobecně se ví, že dusík pozitivně ovlivňuje počet a velikost buněk a zvyšuje účinnost fotosyntézy v listech.

Snížení fotosyntetické aktivity může být způsobeno uzavřením stomat, které zamezí příjmu CO2 listy. Při otevírání a uzavírání stomat, které řídí pohyb CO2 do rostliny a vody z rostliny do vzduchu, hraje důležitou roli draslík, a má proto přímý vliv na prostupnost stomat. U batátů podporuje při nedostatku vody aplikace draslíku fotosyntézu, transpiraci a mezibuněčnou koncentraci CO2. U pšenice zlepšila aplikace fosforu v podmínkách s mírným deficitem vláhy celkovou efektivnost využití vody. Pozitivní účinky fosforu na růst rostlin v podmínkách s nedostatkem vody se připisují lepšímu využití fosforu, prostupnosti stomat a efektivnímu využití vody.

Proto aplikace listových NPK hnojiv zlepšuje za sucha výkon rostlin. 

(použité zdroje: Shahbaz et al., 2011; Nawaz et al., 2013; Ling&Silberbush, 2002; Eichert & Burkhardt, 1999; Tyree et al., 1990; Chapin, 1991; Clarkson, 1981; Noack et al., 2010; Baque et al., 2006; Ashraf et al., 2008; Shabala & Lana, 2011; Bajehbaj et al., 2009; Zhang et al., 2012; Shangguan et al., 2000; Lawlor et al., 1988; Cornic & Massacci, 1996; Bednarz et al., 1998; Zhu et al., 2012; dos-Santos et al., 2004;
Ackerson, 1985; www.researchgate.net )