Test smáčedel H2Pro

6 December 2017
  • Whastsapp

Martin Stočes, headgreenkeeper Golf Clubu Praha úspěšně otestoval smáčedla H2Pro na motolských greenech, které byly členy klubu ohodnoceny jako nejlepší v posledních několika letech.

 

Martin je dlouholetý člen údržby motolského hřiště, kde vyrůstal, učil se golfu a greenkeepingu, který se stal i jeho životním posláním. Přitom situace na jednom z nejstarších hřišť v Čechách nebývá vždy jednoduchá. “Motol je hřiště postavené na místě bývalého vojenského cvičiště, kam bylo v průběhu let navezeno množství zeminy ze stavby nemocnice Na Homolce. Polovina greenů je založena na této navážce, zatímco zbytek je založen na křemičitém podloží. Tento fakt zásadně ovlivňuje kvalitu greenů a jejich údržbu v průběhu roku. Zatímco jílovité greeny často trpí podmáčením, výskytem mechu a chorob, greeny založené na písku během léta často přesychají a tvoří se na nich suchá skvrnitost, zejména v konturách.“

Motol je specifický i z hlediska využívání závlahové vody. „Nedostatečná zásoba vody z vrtů nás nutí k dodatečnému používání vody z řadu, hlavně během léta. Proto je pro nás efektivita využití závlahové vody zcela zásadní i při sestavování rozpočtu klubu.“ Martin se snaží se svým týmem dalších 5 greenkeeperů udržovat hřiště v nejlepší kondici, aby obstálo i v konkurenci nově vybudovaných pražských hřišť, což není jednoduché. „Kvalita našich greenů je ovlivňována výskytem lipnice roční, která trpí zejména v období sucha, což je viditelné na konturách greenů založených na písku.“

Smáčedla se na hřišti používají od jara do podzimu v preventivním programu aplikace již několik let, a proto jsme se rozhodli vyzkoušet aplikaci smáčedla H2Pro TriSmart právě na tomto hřišti. „Preventivní celoplošná aplikace smáčedel se ne vždy ukazovala jako 100% efektivní a pravidelně musela být kritická místa ošetřována dodatečně, aby nedošlo k úplné ztrátě trávníku. U H2Pro mě překvapila nízká aplikační dávka (10L/ha/měsíc) a výrazně menší potřeba zaměstnávat lidi na dodatečnou závlahu během léta. To nám umožnilo věnovat více času údržbě bankrů a odpališť během turnajové sezóny.“

Vedle celosezónního použití H2Pro na greenech motolské devítky byla pro srovnání efektu ošetřována pouze polovina zdejšího chipping greenu. I když se výsledky měření vlhkosti na obou polovinách významně nelišily, efekt distribuce a penetrace závlahy v profilu byl vidět na hloubce kořenů během léta. Průměrný rozdíl na sondách z obou polovin, byl téměř 8 cm. Zatímco kořeny na ploše ošetřované H2Pro dosahovali zakořenění až do 20 cm, u kontroly to bylo maximálně 13 cm. Ošetřovaná polovina přečkala léto v lepší kondici než plocha neošetřovaná.

Ke konci sezóny jsme pozorovali i tmavší zelené zbarvení plochy ošetřované H2Pro. „Plocha se smáčedlem měla během podzimu výraznější a dlouhodobější zbarvení v důsledku hnojení. Ať už šlo o aplikaci kapalných hnojiv nebo granulí byla polovina greenu vždy o něco tmavší než ta druhá.“ Barva greenů byla doceněna zejména členy klubu při klubovém mistrovství, kdy greeny mimo jiné dosahovali rychlosti k 10,5 stopám.

Smáčedla H2Pro se ukázala jako spolehlivé řešení letních přísušků v preventivním programu, bez zbytečně vynaložených sil na dodatečnou závlahu a podle motolského headgreenkeepera určitě stojí za zkoušku. „Je fakt, že H2Pro mi pomohlo udržet greeny zelené i v místech, kde to jiné roky šlo jen s vypětím všech sil. Písčité i jílovité greeny se letos chovaly velmi podobně, bez výraznějších rozdílů pro hru a jejich rychlost se mi dařila stupňovat až do klubového mistrovství, což je náš vrchol sezóny. Navíc byla barva a celková kvalita našich greenů během podzimu velmi kladně hodnocena členy klubu i veřejností.“