Brokolice

Tato plodina vyžaduje chladnější počasí, ale při teplotách pod 40C dochází k poškození chladem a předčasnému rozvití květů. Brokolice je citlivá na utuženou půdu, která snižuje dostupnost kyslíku a vody ke kořenům. Plodině se nejlépe daří na dobře propustných humusovitých půdách s vysokým obsahem organické složky. Dobrým řešením jsou vyvýšené záhony, které zlepšují odvodnění půdy a umožňují přístup k rostlinám, aniž by docházelo ke zhutňování půdy. K dosažení maximálních výnosů je ideální hodnota pH půdy v rozmezí 6.5-6.8, nicméně v případech výskytu boulovitosti se doporučuje pH nad 6,8. Brokolice je velmi náročná na přísun draslíku, neboť tohoto prvku vyžaduje v porovnání s dusíkem téměř dvojnásobné množství.