Celer

Pro produkci celeru je nejlepší chladná (12 to 16 °C), vlhká a dlouhá pěstební sezóna s bohatou a stálou dodávkou vlhkosti. Dobře prospívá na úrodných, středně zrnitých minerálních půdách s vysokým podílem organické složky s umělou závlahou. pH půdy by se mělo udržovat v rozmezí 6,0 až 6,8 (nejlépe nad 6,5). Nižší pH plodina toleruje na rašelinných půdách. Celer je náročný na přísun živin. Obvykle se přibližně 66% dusíku aplikuje při sázení a zbytek ve 2-3 aplikacích na povrch substrátu vedle rostliny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat poměru Ca a N, neboť nadměrný přísun dusíku může zhoršit srdéčkovou hnilobu (při nedostatku vápníku). Písčito-hlinité půdy mohou mít nízký obsah draslíku, a proto je třeba dodávat tuto živinu před vysazením i v průběhu vegetace.