Lilek

Tato plodina je dobře uzpůsobena růstu v tropických oblastech, s optimálními teplotami pro růst mezi 21–29 °C. Preferuje jen malé teplotní výkyvy. Dobře reaguje na dobře provzdušněné a propustné půdy střední zrnitosti. Vyžaduje středně hluboké půdy, protože tato plodina má silný hlavní kořen s rozvětveným kořenovým systémem, který se nerozprostírá do šířky. Lilek vyžaduje vysoké dávky draslíku, který zpracovává přibližně o 40% rychleji než dusík.