Potato

Brambory rostou v mnoha různých podnebných pásech, ale optimální denní teploty jsou mezi 15 a 20 °C. Bramborám se daří dobře ve většině půdních typů, ale sklizeň je lepší v lehčích půdách. Vhodné jsou spíše hrubozrné půdy, protože tato plodina preferuje porézní, dobře propustné a provzdušněné půdy. Optimální hodnota pH půdy je mezi 5 a 6. Mírně alkalické půdy mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu slupky a silně alkalické podmínky mohou způsobovat nedostatek mikroživin. Brambory se považují za plodinu, která je citlivá na chloridy. Brambory mají vyšší spotřebu dusíku a ještě vyšší nároky na draslík. Dostatečné dávky vápníku prodlužují skladovatelnost hlíz.