• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 14%
Dusík N-NO3 6,2%
Dusík N-NH4C 7,8%
Phosphorus Pentoxide (P205) 8%
Water soluble (P205) 6,0%
Potassium Oxide (K20) 11%
Water soluble (K20) 11,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
rozpustný 1,3%
Železo (Fe) 0,42%
EDTA chelát 0,08%
Mangan (Mn) 0,06%
Bór (B) 0,02%
rozpustný 0,02%
Měď (Cu) 0,045%
rozpustný 0,028%
Molybden (Mo) 0,020%
rozpustný 0,014%
Zinek (Zn) 0,015%
Celkový dusík (N) 14%
Nitrate nitrogen (N03-N) 6,2%
Amoniakální dusík (NH4-N) 7,8%
Fosfor (P) 3,5%
rozpustný 2,6%
Draslík (K) 9,1%
rozpustný 9,1%
Hořčík (Mg) 1,2%
rozpustný 0,8%
Železo (Fe) 0,42%
EDTA chelát 0,08%
Mangan (Mn) 0,06%
Bór (B) 0,02%
rozpustný 0,02%
Měď (Cu) 0,045%
rozpustný 0,028%
Molybden (Mo) 0,020%
rozpustný 0,014%
Zinek (Zn) 0,015%

Charakteristika

Doba působení

8-9 měsíce

Velikost granulí

2.0-4.5mm

Osmocote Exact Protect 8-9M

Protect 8-9M

14-8-11+2MgO+TE

  • Výhody
  • Návod k použití
  • Doporučení
Výhody
  • Optimální dostupnost živin v průběhu sezóny.
  • V prvních měsících po hrnkování (podzim a zima) se neuvolňují žádné živiny – maximálně účinná aplikace hnojiva!
  • Ideální pro rostliny citlivé na zasolení substrátu.
  • Je možná aplikace plné dávky na podzim - přihnojení na jaře již není nutné.
  • Úspora pracovní síly v průběhu obchodně náročné jarní sezóny.
  • Lepší růst díky účinnému a načasovanému uvolňování živin.

 

 

Návod k použití

Správné dávkování je velmi důležité pro optimální výsledky! Lehké dohnojení v období léta může být nezbytné v závislosti na druhu rostlin a pěstebních podmínkách. 

Dlouhodobost Osmocote Exact Protect 8-9M je ovlivněna teplotou. Uvolňování živin je odloženo o 1,5-2 měsíce (v závislosti na teplotě). 
(Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21º C)

16ºC 21ºC 26ºC
10-11M 8-9M 6-7M

 
Skladujte v suchu. Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.

Doporučení

 

 Určení Nízká dávka hnojiva Průměrná dávka hnojiva Vysoká dávka hnojiva 
Kontejnerové
školky
 1,5-2 g/litr

2-3 g/litr

 3-5 g/litr


Upozornění

Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty, které obsahují max. 0,5 kg/m3 základního hnojiva. Pro většinu rostlin není základní hnojení potřeba. Další informace získáte u svého poradce společnosti ICL Specialty Fertlizers.

Osmocote Exact Protect 8-9M může být míchán do substrátu nebo aplikován do sázecí jamky. Aplikace do sázecí jamky je doporučená pouze u dobře zakořeněných rostlin. Pro dávkování použijte aplikátor, který nepoškodí obal hnojiva.

Osmocote Exact Protect je 100 % hnojivo s druhým obalem, kde je uvolňování živin odloženo o 1,5-2 měsíce. Je velmi důležité aplikovat Osmocote Exact Protect ve správném období. V závislosti na podmínkách může být nezbytné lehké přihnojení období léta. Kontaktujte svého poradce pro konktrétní doporučení.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

 

Osmocote Exact Protect je vyvinut pro rostliny citlivé na zasolení půdy nebo pro rostliny hrnkované na podzim a v zimě, v podmínkách střední a severní Evropy.