• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 15%
Dusík N-NO3 6,6%
Dusík N-NH4C 8,4%
Oxid fosforečný P2O5 9%
rozpustný (P205) 6,7%
Oxid draselný (K20) 11%
rozpustný (K20 11,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
rozpustný 1,3%
Železo (Fe) 0,45%
EDTA chelát 0,09%
Mangan (Mn) 0,06%
Bór (B) 0,02%
rozpustný 0,02%
Měď (Cu) 0,050%
rozpustný 0,031%
Molybden (Mo) 0,020%
rozpustný 0,014%
Zinek (Zn) 0,015%
Celkový dusík (N) 15%
Nitrátový dusík (N03-N) 6,6%
Amoniakální dusík (NH4-N) 8,4%
Fosfor (P) 3,9%
rozpustný 2,9%
Draslík (K) 9,1%
rozpustný 9,1%
Hořčík (Mg) 1,2%
rozpustný 0,8%
Železo (Fe) 0,45%
EDTA chelát 0,09%
Mangan (Mn) 0,06%
Bór (B) 0,02%
rozpustný 0,02%
Měď (Cu) 0,050%
rozpustný 0,031%
Molybden (Mo) 0,020%
rozpustný 0,014%
Zinek (Zn) 0,015%

Charakteristika

Doba působení

8-9 měsíce

Velikost granulí

2.0-4.5mm

Osmocote Exact Hi.End 8-9M

Hi.End 8-9M

15-9-11+2MgO+TE

  • Výhody
  • Návod k použití
  • Doporučení
Výhody
  • přesně daná doba působení a vzorec uvolňování živin; plně obalované granule
  • část živin se začne uvolňovat až v letních měsících díky technologii DCT
  • není třeba žádné další hnojení ani přihnojování
  • nízká úroveň vodivosti (EC) na začátku pěstitelského cyklu
  • rostliny lépe koření
  • obsahuje všechny prvky nezbytné pro výživu
Návod k použití

Pro rostliny, které v létě vyžadují další dávku živin, se doporučuje dávka o +/- 1 g/l vyšší (+25%), než u hnojiva Osmocote Exact Standard. Pro rostliny citlivé na zasolení, které v prvních měsících po přesazení nepřijímají mnoho živin, je dávkování shodné s běžným doporučeným množstvím.

Pro rostliny citlivé na zasolení, které přímají omezené množství živin v prvních měsících po přesazení, se dávkování nemění.

Dobu působení hnojiva Osmocote Exact Hi.End 8-9M ovlivňuje teplota.
(Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21º C)

16ºC 21ºC 26ºC
10-11M 8-9M 6-7M


Skladujte v suchu. Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.

Doporučení
 Určení Nízká dávka hnojiva Průměrná dávka hnojiva Vysoká dávka hnojiva
Kontajnerové rostliny vyžadující více živin pozdeji během vegetace (aplikace Hi.End) 3-4,5 g/litr 4,5-5,5 g/litr 5,5-7 g/litr
Rostliny citlivé na zasolení 2,5-3,5 g/litr 3,5-4,5 g/litr 4,5-5,5 g/litr


Upozornění

Výše uvedené dávky jsou pouze obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Pro specifické podmínky (skleníky, tunely, zvláštní klimatické podmínky) je třeba dávkování upravit. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL. 

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

Osmocote Exact Hi.End 8-9M je hnojivo s „naprogramovaným uvolňováním živin“, které patří ke 4. generaci hnojiv Osmocote využívající technologie dvojitého obalu (DCT - Dual Coating Technology). Stejně jako u hnojiva Osmocote Exact je předem dána doba působení i vzorec uvolňování živin.