• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 13%
Dusík N-NO3 10,5%
Dusík N-NH4C 0,4%
Močovinový dusík (Ur-N) 2,1%
Oxid fosforečný P2O5 5%
rozpustný (P205) 5,0%
Oxid draselný (K20) 2%
rozpustný (K20 2,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 6,0%
rozpustný 6,0%
Calcium oxide (CaO) 11,0%
rozpustný 11,0%
Železo (Fe) 0,16%
rozpustný 0,16%
EDTA chelát 0,16%
Mangan (Mn) 0,07%
rozpustný 0,07%
Celkový dusík (N) 13%
Nitrátový dusík (N03-N) 10,5%
Amoniakální dusík (NH4-N) 0,4%
Močovinový dusík (Ur-N) 2,1%
Fosfor (P) 2,2%
rozpustný 2,2%
Draslík (K) 1,7%
rozpustný 1,7%
Hořčík (Mg) 3,6%
rozpustný 3,6%
Vápník (Ca) 7,9%
rozpustný 7,9%
Železo (Fe) 0,16%
rozpustný 0,16%
EDTA chelát 0,16%
Mangan (Mn) 0,07%
rozpustný 0,07%

Charakteristika

pH

0

Maximální rozpustnost

0 kg/100 l

Redukce HCO3

0 mg/g WSF

Agrolution Agrolution

13-5(-2)+11CaO+6MgO+TE