• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 16%
Dusík N-NO3 14,5%
Dusík N-NH4C 1,1%
Phosphorus Pentoxide (P205) 0%
Potassium Oxide (K20) 0%
Calcium oxide (CaO) 26,5%
rozpustný 26,5%
Celkový dusík (N) 16%
Nitrate nitrogen (N03-N) 14,5%
Amoniakální dusík (NH4-N) 1,1%
Fosfor (P) 0%
Draslík (K) 0%
Vápník (Ca) 18,9%
rozpustný 18,9%

Nova Calcium

15.5-0-0+26.5CaO

  • Výhody
  • Popis
  • Návod k použití
Výhody
  • Nova Calcium je důležitým zdrojem vápníku, který je nezbytnou makroživinou pro tvorbu buněčných stěn v rostlině. Dodává jim větší pevnost a trvanlivost. Má příznivý vliv na fázi nasazování plodů a na trvanlivost plodů po sklizni.
  • Nova Calcium poskytuje okamžitě dostupný nitrátový dusík, který rostlina rychle absorbuje.
  • Přídavek vápníku napomáhá udržovat strukturu půdy tím, že nahrazuje soli sodíku. Tím se zmenšuje riziko sodifikace a destrukturalizace půd, zejména pokud se k závlaze používá voda s vysokým obsahem solí.
  • díky granulované podobě je produkt méně náchylný k tvrdnutí během skladování 
Popis

Nova Calcium se snadno a rychle rozpouští ve vodě. Produkt obsahuje zejména dusík v nitrátové formě, který mohou rostliny okamžitě přijímat. Vápník je důležitý pro prodloužení doby skladovatelnosti konečných výpěstků.

Nova Calcium se doporučuje pro všechny plodiny a všechny fertigační systémy.

Návod k použití

Vápník patří v rostlině k živinám s nízkou mobilitou, a proto je nutné dodávat ho kontinuálně po celou dobu pěstebního cyklu. Nova Calcium se doporučuje k aplikace na všechny plodiny, a zejména na ty, které jsou citlivé na nedostatek vápníku, jako je ovoce a zelenina. Produkt lze použít v kterémkoliv fertigačním systému, kde zajistí optimální růst a odpovídající obsah vápníku v rostlinných tkáních, jehož výsledkem je lepší přepravovatelnost výpěstků, delší skladovatelnost i kvalita.

Nova Calcium 15.5-0-0+27CaO je dusičnan vápenatý ze sortimentu společnosti ICL Specialty Fertilizers. Jedná se o zcela nepostradatelné hnojivo, které se v hydroponii aplikuje průběžně po celý pěstební cyklus. Nova Calcium pomáhá udržovat optimální obsah vápníku v rostlině, předchází jeho nedostatkům nebo je napravuje.