• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 12%
Dusík N-NH4C 12,0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 61%
Water soluble (P205) 61,0%
Potassium Oxide (K20) 0%
Celkový dusík (N) 12%
Amoniakální dusík (NH4-N) 12,0%
Fosfor (P) 26,6%
rozpustný 26,6%
Draslík (K) 0%

Nova MAP

12-61-0

  • Výhody
  • Popis
  • Návod k použití
  • Agronomické výhody
Výhody
  • vysoce efektivní zdroj fosforu a fosfátů (H2PO4-), které jsou rychle absorbovány rostlinou
  • Nova MAP má okyselující účinek na půdní roztok, což usnadňuje rozpustnost fosforu a mikroživin
  • dobře a rychle rozpustný
  • velmi čistý produkt, bez zbytků balastních látek

 

Popis

Nova MAP je bělavý krystalický prášek bez obsahů chloridů a sodíku. Jedná se o ideální hnojivo pro zvýšení dostupnosti půdního fosforu zejména na vápenatých půdách. Nova MAP vyniká vysokou čistotou bez obsahu balastních látek.

Návod k použití

Nova MAP lze použít k fertigaci většiny plodin ve všech růstových fázích. Zejména vhodné je pro rané fáze růstu pro optimální rozvoj kořenového systému a stejně tak i pro fáze kvetení a tvorby plodů. Nova MAP nemíchejte s produkty, které obsahují vápník (např. Nova Calcium).

Mísení s produkty na bázi hořčíku (např. Nova Mag-S, Nova MagPhos a Nova Quick-Mg) vyžaduje zvláštní opatrnost! Jejich kompatibilita závisí na vlastnostech a ph vody! Před mísením většího množství, proveďte nejprve zkoušku v malém!

Doporučené ředění pro základní roztok = 15 kg / 100 litrů vody

Agronomické výhody

1. vysoký obsah fosforu a dusíku
2. lze snadno mísit s jedno i vícedruhovými hnojivy
3. zajistí rostlinám rychlý start
4. vhodný zdroj fosforu na začátku kvetení
5. ideální zdroj fosforu pro alkalické půdy
6. nemíchejte Nova MAP s Ca / Mg v jedné nádrži

1. Nova MAP má vysoký obsah fosforu (P2O5) i dusíku (NH4). Jedná se o ideální základ pro fertigační programy. Nova MAP lze použít jako jediný zdroj fosforu po celý pěstební cyklus.

2. Nova MAP se používá v kombinaci s jednodruhovými hnojivy jako je Nova ferti-K či jiná jednodruhová hnojiva jako dusičnan amonný nebo močovina. Různým dávkování Nova MAP do základního roztoku lze vytvořit ten správný poměr mezi dusíkem, fosforem a draslíkem.

3. Nova MAP je zejména vhodné pro období růstu, kdy se vytváří kořenový systém. Dostatečná dodávka fosforu U přesazovaných rostlin a rostlin, které tvoří kořenový systém, je dostatečná dodávka fosforu nezbytná pro dobrý start. Nova MAP je ideální produkt pro začátek produkce.

4. Fosfor obsažený v Nova MAP může rovněž sloužit jako prevence shazování plodů např. u melounů. V této fázi je dostatečná dodávka fosforu nezbytná. Nova MAP lze zahrnout do programů výživy na podporu kvetení jako produkt, který zajistí dostatečný přísun fosforu pro tuto vývojovou fázi. 

5. Nova MAP má pH 4,5 (při 1% koncentraci roztoku) a na pěstební substrát má okyselující účinek. Proto je Nova MAP ideálním fosforečným hnojivem pro alkalické půdy.

6. Nemíchejte Nova MAP s hnojivy na bázi vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Aby se předešlo vzniku sraženin, je vhodné rozpouštět Nova MAP v jiné nádrži než vápník či hořčík.

Nova MAP 12-61-0 je dihydrogenfosforečnan amonný, ideální k použití v prvních fázích růstu u všech plodin, zejména před a po vysetí či vysazení/přesazení.