• oxide
 • Prvky
Celkový dusík (N) 0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 60%
Water soluble (P205) 60,0%
Potassium Oxide (K20) 20%
Water soluble (K20) 20,0%
Celkový dusík (N) 0%
Fosfor (P) 26,2%
rozpustný 26,2%
Draslík (K) 16,6%
rozpustný 16,6%

Nova PeKacid Nova PeKacid

Nova PeKacid

0-60-20

 • Výhody
 • Popis
 • Návod k použití
 • Výhody
Výhody
 • vysoký obsah P a K
 • 100% vodorozpustné
 • vysoká rozpustnost (670 g/litr H2O při 20 °C)
 • silný okyselující účinek (240 gramů produktu PeKacid zneutralizuje 61 g/litr HCO3)
 • bez obsahu chloridů a sodíku
 • v podobě prášku, bezpečné použití
 • PeKacid lze mísit s Ca a Mg
 • dvojí účinek PeKacidu; dodávku fosforu zajišťují ionty H2PO4 a díky okyselujícímu účinku PeKacid zabraňuje vyvázání těchto iontů ve fertigované oblasti
 • zabraňuje ucpávání závlahového systému
Popis

Nova PeKacid je kyselina fosforečná v pevném skupenství. Kombinuje v sobě výhody a účinek kyseliny fosforečné s jednoduchostí a bezpečností pevného krystalického hnojiva. Toto bílé hnojivo neobsahuje sodík ani chloridy a je velmi dobře rozpustné (670g/l vody při 20 °C). Díky vysoké kyselosti pomáhá udržovat kapkovače čisté. Díky vysoké kyselosti jej lze smíchat v jediné nádrži s nosiči vápníku i hořčíku i při vysokém obsahu fosforu. Nova PeKacid snižuje pH vápenatých půd, což působí preventivně proti odpařování dusíku.

 

Návod k použití

Vhodné pro fertigaci. Kromě dodávky živin funguje díky okyselujícímu účinku jako prevence tvorby sraženin v závlahovém systému a jako regulace pH roztoků pro zajištění lepšího příjmu živin.  

 

Výhody
 • snižuje pH vody a půdy, což napomáhá příjmu živin
 • podporuje příjem (stopových) prvků v alkalických půdách (pH >7)
 • podporuje příjem fosforu z půdy a rostlině dodává okamžitě dostupné ortofosfáty
 • okyselující účinek potlačuje fixaci fosforu ve fertigované zóně
 • čistí ucpané zavlahové a fertigační systémy
 • ucpané kapače se uvolní a umožní řádný průtok
 • Nova PeKacid lze mísit s vápníke a/nebo hořčíkem
 • Nova PeKacid lze snadno mísit s dusíkatými produkty; uživatel tak má plnou kontrolu nad dodávkou dusíku rostlinám

 

Technické výhody produktu Nova PeKacid

 • Nova PeKacid pomáhá čistit fertigační systém, který je tak schopen dosánout svojí maximální účinnosti (průtoku). Systém má rovněž delší životnost a rovnoměrně distribuuje vodu i hnojiva.
 • V závislosti na množství hydrogenuhličitanů HCO3, které je třeba zredukovat, může být použití NovaPeKacidu dostatečné a není třeba aplikovat další okyselující přípravek.
 • Nova PeKacid má velmi silný okyselující účinek. 0,24 gram Nova PeKacidu neutralizujes 1 mmol (61mg) HCO3 neboli 1 gram Nova PeKacidu neutralizuje 4,2 mmol (256mg) HCO3.
 • Nova PeKacid lze použít krátkodobě k čištění potrubí. Toto čištění se doporučuje provádět v technologické přestávce mezi kulturami. Přidejte 3,5 až 5 kg / m3 Nova PeKacidu do roztoku a nechte systém běžet 15 minut. Poté systém 15 min proplachujte čistou vodou.

Nova PeKacid 0-60-20 je patentované vodorozpustné PK hnojivo od společnosti ICL SF. Je ideální pro polní aplikace i pěstování bez substrátu. Produkt lze použít v podmínkách s tvrdou vodou či na vápenatých půdách.