• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 0%
Oxid fosforečný P2O5 0%
Oxid draselný (K20) 0%
Oxid hořečnatý (MgO) 16,0%
rozpustný 16,0%
Oxid sírový (SO3) 32,0%
rozpustný (SO3) 32,0%
Celkový dusík (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Draslík (K) 0%
Hořčík (Mg) 9,6%
rozpustný 9,6%
Síra (S) 12,8%
Nova Mag-S Nova Mag-S

0-0-0+16MgO+32SO3

  • Výhody
  • Popis
  • Návod k použití
  • Agronomické výhody
Výhody
  • vysoce účinný zdroj hořčíku a síry zvyšuje aktivitu chlorofylu a syntézu aminokyselin
  • produkt neobsahuje dusík, a proto ho lze snadno zařadit do fertigačních programů jako nezbytný zdroj hořčíku a síry pro rostliny
  • dobře rozpustný
  • Nova Mag-S patří k plně rozpustným hnojivům s nejvyšším obsahem hořčíku bez přídavku chloridů
Popis

Nova Mag-S je vysoce kvalitní produkt určený pro fertigaci, který splňuje živinového nároky rostlin. Obsahuje důležié živiny pro růst rostlin - hořčík, který je hlavní součástí molekuly chlorofylu a hraje klíčovou roli při fotosyntéze a síru – nepostradatelný prvek pro syntézu aminokyselin.

Návod k použití

Nova Mag-S lze aplikovat pomocí fertigace prakticky se všemi ostatními vodorozpustnými hnoujivy, nicméně při přípravě koncentrovaného základního roztoku by se produkt neměl rozpouštět společně s hnojivy na bázi fosfátů, např. Nova MAP, Nova PeaK, fosforečnan močoviny nebo kyselina fosforečná, ani s vápenatými hnojivy (např. Nova Calcium). Mísení s draselnými hnojivy je rovněž omezené. Proto by se měl tento produkt rozpouštět v samostatné nádrži např. se stopovými prvky.

Doporučené ředění pro základní roztok = 15 kg / 100 litrů vody

Agronomické výhody

Nova Mag-S je skvělý zdroj hořčíku pro rostliny. Hořčík je ústředním atomem v molekule chlorofylu. Proto nedostatečná dostupnost hořčíku snižuje fotosyntetickou aktivitu rostlin a agronomické výsledky nejsou optimální. Hořčík rovněž souvisí se stimulací příjmu fosforu. Nova Mag-S je optimální pro hydroponické systémy, protože neobsahuje  amoniakální dusík. 

Nova Mag-S 0-0-0+16MgO+32SO3 je síran hořečnatý, který rostlinám zajistí plně vodorozpustné živiny s vysokou mírou čistoty.