• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 39%
Močovinový dusík (Ur-N) 39,0%
Oxid fosforečný P2O5 0%
Oxid draselný (K20) 0%
Celkový dusík (N) 39%
Močovinový dusík (Ur-N) 39,0%
Fosfor (P) 0%
Draslík (K) 0%

Agroblen

39-0-0