• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 24%
Dusík N-NO3 3,1%
Dusík N-NH4C 4,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 16,9%
Oxid fosforečný P2O5 0%
Oxid draselný (K20) 7%
rozpustný (K20 7,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
rozpustný 1,1%
Železo (Fe) 0,60%
EDTA chelát 0,03%
Mangan (Mn) 0,18%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,026%
Molybden (Mo) 0,009%
Zinek (Zn) 0,060%
Celkový dusík (N) 24%
Nitrátový dusík (N03-N) 3,1%
Amoniakální dusík (NH4-N) 4,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 16,9%
Fosfor (P) 0%
Draslík (K) 5,8%
rozpustný 5,8%
Hořčík (Mg) 1,2%
rozpustný 0,7%
Železo (Fe) 0,60%
EDTA chelát 0,03%
Mangan (Mn) 0,18%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,026%
Molybden (Mo) 0,009%
Zinek (Zn) 0,060%

Agroblen Total

24-0-7+2MgO+TE