• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 16%
Dusík N-NO3 5,6%
Dusík N-NH4C 7,1%
Močovinový dusík (Ur-N) 3,3%
Oxid fosforečný P2O5 7%
rozpustný (P205) 5,2%
Oxid draselný (K20) 9%
rozpustný (K20 9,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 9,0%
rozpustný 2,3%
Celkový dusík (N) 16%
Nitrátový dusík (N03-N) 5,6%
Amoniakální dusík (NH4-N) 7,1%
Močovinový dusík (Ur-N) 3,3%
Fosfor (P) 3,1%
rozpustný 2,3%
Draslík (K) 7,5%
rozpustný 7,5%
Hořčík (Mg) 5,4%
rozpustný 1,4%

Agroblen Total

16-7-9+9MgO