• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 4%
Dusík N-NH4C 3,6%
Močovinový dusík (Ur-N) 0,4%
Phosphorus Pentoxide (P205) 16%
Water soluble (P205) 16,0%
Potassium Oxide (K20) 4%
Water soluble (K20) 4,0%
Bór (B) 0,10%
rozpustný 0,10%
Molybden (Mo) 4,000%
rozpustný 4,000%
Celkový dusík (N) 4%
Amoniakální dusík (NH4-N) 3,6%
Močovinový dusík (Ur-N) 0,4%
Fosfor (P) 7,0%
rozpustný 7,0%
Draslík (K) 3,3%
rozpustný 3,3%
Bór (B) 0,10%
rozpustný 0,10%
Molybden (Mo) 4,000%
rozpustný 4,000%

pH

6 ±0.5

Density (g/cc) at 20°C

1.28 - 1.29

Chelates stable at

pH 4-8

Agroleaf Liquid MolyComplex

MolyComplex

4-16-4+4Mo+0.1B

  • Výhody
  • Popis
  • Návod k použití
  • Kompatibilita
Výhody
Popis

Rostliny potřebují molybden pro chemické reakce související s výživou dusíkem. S výjimkou luštěnin, umožňuje tento prvek rostlinám využívat dusičnany přijaté z půdy. Dojde-li k nedostatku molybdenu, dusičnany se začnou hromadit v listech a rostlina není schopna produkovat bílkoviny. Výsledkem je zpomalený růst a příznaky podobné nedostatku dusíku. U luštěnin je molybden také nezbytný, neboť zajišťuje, aby bakterie v kořenových hlízkách (Rhyzobia) vázaly atmosférický dusík. Luštěniny jsou obzvlášť náročné na přísun molybdenu, protože k navázání dusíku potřebují více molybdenu než k využití dusičnanů.

Agroleaf Liquid MolyComplex je produkt vyvinutý k použití jak pro listovou tak kořenovou aplikaci.

 

 

Návod k použití

Postřik na list
Zřeďte v poměru 50-100 cc/hl a nikdy nepřekročte dávku 3 l/ Ha v jediné aplikaci. Probíhá-li aplikace u okrasných rostlin v rané růstové fázi, ujistěte se, že rostliny mají alespoň 4-5 dospělých listů a použijte minimální dávku. Ošetření by se mělo provádět pozdě odpoledne nebo brzy z rána, kdy jsou nízké teploty a vysoká vlhkost. Ošetření by se nemělo provádět za plného slunečního svitu. Doporučuje se použít smáčedlo.  

 

Kompatibilita

MolyComplex nelze mísit s produkty na bázi olejů a s produkty, které způsobují výrazné změny pH pěstebního media, ať už se jedná o kyselou či zásaditou reakci. Proveďte test nebo se o kompatibilitě konkrétních směsí poraďte s technických oddělením ICL.

 

Agroleaf Liquid MolyComplex je NPK hnojivo s vysokým obsahem molybdenu, které slouží jako výživový doplněk pro rostliny, které mají vysoké nároky na tuto mikroživinu a dále k nápravě a prevenci veškerých změn souvisejících s jejím nedostatkem.