• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 13%
Dusík N-NH4C 3,6%
Močovinový dusík (Ur-N) 9,4%
Oxid fosforečný P2O5 9%
rozpustný (P205) 6,7%
Oxid draselný (K20) 24%
rozpustný (K20 24,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 3,5%
Oxid sírový (SO3) 22,0%
Celkový dusík (N) 13%
Amoniakální dusík (NH4-N) 3,6%
Močovinový dusík (Ur-N) 9,4%
Fosfor (P) 3,9%
rozpustný 2,9%
Draslík (K) 19,9%
rozpustný 19,9%
Hořčík (Mg) 2,1%
Síra (S) 8,8%

Agromaster

13-9-24+3.5MgO+22SO3