• oxide
 • Prvky
Celkový dusík (N) 0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 0%
Potassium Oxide (K20) 50%
Water soluble (K20) 50,0%
Oxid sírový (SO3) 46,0%
rozpustný (SO3) 46,0%
Celkový dusík (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Draslík (K) 41,5%
rozpustný 41,5%
Síra (S) 18,4%

Nova SOP

0-0-50+46SO3

 • Výhody
 • Popis
 • Návod k použití
 • Agronomické výhody a použití
Výhody
 • hnojivo bez obsahu dusíku s vysokou koncentrací draslíku a síry
 • díky velmi nízkému indexu zasolení je Nova SOP ideálním produktem pro programy výživy u plodin pěstovaných na půdách s vysokou salinitou
 • na alkalických půdách má aplikace Nova SOP tendenci snižovat pH v kořenové zóně a tím usnadňovat příjem fosforu a mikroživin
 • Nova SOP obsahuje velmi malé částice (<0.015 mm), které se při přípravě základního roztoku velmi rychle rozpouštějí
Popis

Díky vysokému obsahu fosforu a síry je Nova SOP ideálním hnojivem pro plodiny s vysokými nároky na tyto živiny, které uspokojí potřeby a předejde případným nedostatkům. Nova SOP neobsahuje dusík, a proto je tento produkt vhodný k uspokojená živinových nároků u mnoha plodin, zejména však tam, kde je třeba snížit příjem dusíku ve fázi zrání plodů tak, aby byl zachován správný poměr N:K pro tuto fázi.

Díky nízkému indexu zasolení u Nova SOP je tento produkt spolehlivý na různých typech půd.

Návod k použití

Nova SOP může nahradit jakýkoliv zdroj draslíku dostupný na trhu. Lze je použít na všechny plodiny ve všech vývojových fázích, je-li potřeba přídavek draslíku. Tento produkt lze použít na plodiny pěstované ve sklenících i na poli. Vyhněte se použití produktu ve vodě s vysokým obsahem vápníku! Rovněž se vyhněte použití Nova SOP v období, kdy se aplikují vysoké dávky dusičnanu vápenatého. (Nemíchejte tyto produkty ve stejné nádrži!)

Doporučené ředění = 7-10 kg / 100 litrů vody

Agronomické výhody a použití
 • Nova SOP může nahradit jakýkoliv jiný zdroj draslíku na trhu
 • vhodné k použití u všech plodin, které v jakékoliv vývojové fázi potřebují přídavek draslíku
 • pro plodiny citlivé na zasolení
 • pro plodiny pěstované ve sklenících i na poli
 • vyhněte se použití produktu ve vodě s vysokým obsahem Ca!
 • vyhněte se použití Nova SOP v období, kdy se aplikují vysoké dávky dusičnanu vápenatého

 

Nova SOP 0-0-50+43SO3 je síran draselný z produkce ICL Specialty Fertilizers. Jedná se o běžné draselné hnojivo používané v hydroponii. Tento produkt lze použít ve všech fertigačních systémech.