• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 15%
Dusík N-NO3 9,2%
Dusík N-NH4C 2,2%
Močovinový dusík (Ur-N) 3,6%
Oxid fosforečný P2O5 10%
rozpustný (P205) 10,0%
Oxid draselný (K20) 30%
rozpustný (K20 30,0%
Železo (Fe) 0,06%
rozpustný 0,06%
DTPA chelát 0,06%
Mangan (Mn) 0,03%
rozpustný 0,03%
EDTA chelát 0,03%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,007%
rozpustný 0,007%
EDTA chelát 0,007%
Molybden (Mo) 0,005%
rozpustný 0,005%
Zinek (Zn) 0,007%
rozpustný 0,007%
EDTA chelát 0,007%
Celkový dusík (N) 15%
Nitrátový dusík (N03-N) 9,2%
Amoniakální dusík (NH4-N) 2,2%
Močovinový dusík (Ur-N) 3,6%
Fosfor (P) 4,4%
rozpustný 4,4%
Draslík (K) 24,9%
rozpustný 24,9%
Železo (Fe) 0,06%
rozpustný 0,06%
DTPA chelát 0,06%
Mangan (Mn) 0,03%
rozpustný 0,03%
EDTA chelát 0,03%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,007%
rozpustný 0,007%
EDTA chelát 0,007%
Molybden (Mo) 0,005%
rozpustný 0,005%
Zinek (Zn) 0,007%
rozpustný 0,007%
EDTA chelát 0,007%

Peters Professional High K Finish

15-10-30+TE