• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 12%
Dusík N-NO3 8,6%
Dusík N-NH4C 2,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 1,4%
Oxid fosforečný P2O5 5%
rozpustný (P205) 5,0%
Oxid draselný (K20) 36%
rozpustný (K20 36,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
rozpustný 2,0%
Železo (Fe) 0,06%
rozpustný 0,06%
EDTA chelát 0,06%
Mangan (Mn) 0,05%
rozpustný 0,05%
EDTA chelát 0,05%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,005%
rozpustný 0,005%
Zinek (Zn) 0,022%
rozpustný 0,022%
EDTA chelát 0,022%
Celkový dusík (N) 12%
Nitrátový dusík (N03-N) 8,6%
Amoniakální dusík (NH4-N) 2,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 1,4%
Fosfor (P) 2,2%
rozpustný 2,2%
Draslík (K) 29,9%
rozpustný 29,9%
Hořčík (Mg) 1,2%
rozpustný 1,2%
Železo (Fe) 0,06%
rozpustný 0,06%
EDTA chelát 0,06%
Mangan (Mn) 0,05%
rozpustný 0,05%
EDTA chelát 0,05%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,005%
rozpustný 0,005%
Zinek (Zn) 0,022%
rozpustný 0,022%
EDTA chelát 0,022%

Charakteristika

EC

1.3 mS/cm

Redukce HCO3

8.0 mg/g WSF

Solinure Solinure 3 Extra K

3 Extra K

12-5-36+2MgO+TE