• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 20%
Dusík N-NO3 4,4%
Dusík N-NH4C 3,4%
Močovinový dusík (Ur-N) 12,2%
Oxid fosforečný P2O5 20%
rozpustný (P205) 20,0%
Oxid draselný (K20) 20%
rozpustný (K20 20,0%
Železo (Fe) 0,06%
rozpustný 0,06%
EDTA chelát 0,06%
Mangan (Mn) 0,05%
rozpustný 0,05%
EDTA chelát 0,05%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,005%
rozpustný 0,005%
Zinek (Zn) 0,022%
rozpustný 0,022%
EDTA chelát 0,022%
Celkový dusík (N) 20%
Nitrátový dusík (N03-N) 4,4%
Amoniakální dusík (NH4-N) 3,4%
Močovinový dusík (Ur-N) 12,2%
Fosfor (P) 8,7%
rozpustný 8,7%
Draslík (K) 16,6%
rozpustný 16,6%
Železo (Fe) 0,06%
rozpustný 0,06%
EDTA chelát 0,06%
Mangan (Mn) 0,05%
rozpustný 0,05%
EDTA chelát 0,05%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,005%
rozpustný 0,005%
Zinek (Zn) 0,022%
rozpustný 0,022%
EDTA chelát 0,022%

Charakteristika

EC

1.00 mS/cm

Redukce HCO3

4.0 mg/g WSF

Solinure Solinure 5 General Purpose

5 General Purpose

20-20-20+TE