• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 19%
Dusík N-NO3 5,0%
Dusík N-NH4C 3,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 11,0%
Oxid fosforečný P2O5 19%
rozpustný (P205) 19,0%
Oxid draselný (K20) 19%
rozpustný (K20 19,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
rozpustný 2,0%
Železo (Fe) 0,04%
rozpustný 0,04%
EDTA chelát 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
rozpustný 0,02%
EDTA chelát 0,02%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,001%
rozpustný 0,001%
Zinek (Zn) 0,020%
rozpustný 0,020%
EDTA chelát 0,020%
Celkový dusík (N) 19%
Nitrátový dusík (N03-N) 5,0%
Amoniakální dusík (NH4-N) 3,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 11,0%
Fosfor (P) 8,3%
rozpustný 8,3%
Draslík (K) 15,8%
rozpustný 15,8%
Hořčík (Mg) 1,2%
rozpustný 1,2%
Železo (Fe) 0,04%
rozpustný 0,04%
EDTA chelát 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
rozpustný 0,02%
EDTA chelát 0,02%
Bór (B) 0,01%
rozpustný 0,01%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,001%
rozpustný 0,001%
Zinek (Zn) 0,020%
rozpustný 0,020%
EDTA chelát 0,020%

Terraflex A

19-19-19+2MgO+TE