• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 15%
Dusík N-NO3 10,0%
Dusík N-NH4C 5,0%
Oxid fosforečný P2O5 8%
rozpustný (P205) 8,0%
Oxid draselný (K20) 25%
rozpustný (K20 25,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 3,5%
rozpustný 3,5%
Oxid sírový (SO3) 8,7%
rozpustný (SO3) 8,7%
Železo (Fe) 0,07%
rozpustný 0,07%
EDTA chelát 0,03%
EDDHA chelát 0,04%
Mangan (Mn) 0,04%
rozpustný 0,04%
Bór (B) 0,02%
rozpustný 0,02%
Měď (Cu) 0,003%
rozpustný 0,003%
Molybden (Mo) 0,004%
rozpustný 0,004%
Zinek (Zn) 0,025%
rozpustný 0,025%
Celkový dusík (N) 15%
Nitrátový dusík (N03-N) 10,0%
Amoniakální dusík (NH4-N) 5,0%
Fosfor (P) 3,5%
rozpustný 3,5%
Draslík (K) 20,7%
rozpustný 20,7%
Hořčík (Mg) 2,1%
rozpustný 2,1%
Síra (S) 3,5%
rozpustný 3,5%
Železo (Fe) 0,07%
rozpustný 0,07%
EDTA chelát 0,03%
EDDHA chelát 0,04%
Mangan (Mn) 0,04%
rozpustný 0,04%
Bór (B) 0,02%
rozpustný 0,02%
Měď (Cu) 0,003%
rozpustný 0,003%
Molybden (Mo) 0,004%
rozpustný 0,004%
Zinek (Zn) 0,025%
rozpustný 0,025%

Terraflex Terraflex T

Terraflex T

15-8-25+3.5MgO+TE

  • Výhody
  • Popis
  • Dávkování
Výhody

Vysoká čistota
Terraflex neobsahuje prvky škodlivé pro rostliny: nejsou v něm obsaženy žádné sloučeniny chlóru nebo sodíku ani těžké kovy.

Vynikající rozpustnost
Terraflex je sypký, jemně krystalický prášek, který se rychle a úplně rozpouští ve vodě.

Vše v jednom
Terraflex dodá plodinám roztok živin, který v optimálním poměru obsahuje všechny nezbytné makro a mikro prvky.

Cheláty
Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů. Železo je ve formě EDDHA chelátu, což zaručuje jeho dostupnost i při vyšších hodnotách pH.

Bez obsahu močoviny
Terraflex neobsahuje močovinu, vysoký obsah nitrátového dusíku zaručuje optimální příjem kationtů a asimilaci dusíku.

Pohodlné řešení
Terraflex lze použít v průběhu celého pěstebního cyklu jednotlivých plodin.

Bez hromadění solí
Díky svému vyváženému složení předchází Terraflex vzniku nedostatku živin a hromadění solí.

Popis

Terraflex optimalizuje výživu podle skutečných nároků rostlin. Řada Terraflex obsahuje několik formulací pro jednotlivé plodiny. Hnojivá závlaha s pomocí hnojiv Terraflex přináší optimální řešení výživy vyvinuté v souladu s nejnovějšími poznatky a na základě bohatých zkušeností s intenzivní fertigací.

Vyvážená fertigace po celou sezónu

Fertigace vedla u plodin pěstovaných v půdním substrátu k výraznému snížení vlhkosti v kořenové zóně, díky čemuž lze dobře regulovat přítomnost živin ve vlhkých podzemních orgánech rostlin. Tradiční fertigace NPK hnojivy obyčejně obsahuje několik formulací, které odpovídají potřebám různých plodin. Princip Terraflexu je založen na optimálním managementu živin v kořenové zóně, přičemž zajišťuje optimální poměr živin v průběhu všech stádií růstu plodiny. Terraflex splňuje požadavky specifické plodiny v jediné formulaci na celou sezónu. 

Hnojiva Terraflex neobsahují močovinu. Terraflex se vyrábí z těch nejčistších surovin. Draslík se získává z dusičnanu draselného. Při intenzívním zahradnickém pěstování je nitrátový dusík optimálním zdrojem dusíku. Vysoký zůstatek NO3-/NH4+ zaručuje dostatečný příjem Ca++ a Mg++ a zabraňuje degeneraci kořenů, zejména při vyšší teplotě půdy. Navíc nedochází ke ztrátám nitrátového dusíku výparem. Fertigace pomocí hnojiv Terraflex dodá veškeré živiny bez rizika hromadění sulfátů nebo chlóru. Terraflex zaručuje trvale udržitelné vysoké výnosy bez rizika zasolení. Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů, což zaručuje jejich účinný příjem. Železo je přítomno v jedinečné podobě EDDHA chelátu, díky čemuž je dostupné i ve vodě a v půdách s vysokým pH.

Terraflex lze aplikovat pomocí libovolného systému pro dávkování hnojiv, který zajistí správnou rovnováhu živin při každé aplikaci. Díky Terraflexu je technologicky vyspělá fertigace snadná a jednoduchá.

Dávkování
Doporučené dávkování při pěstování rajčat
Základní hnojení Systém fertigace Růstová fáze Dávkování
Ano kontinuální Přesazení – nasazení plodů 0,88 g/l
pldy 0,88 g/l
nekontinuální Přesazení – nasazení plodů 1 – 1,25 g/m²/den
plody 2 – 2,5 g/m²/den
Ne kontinuální Přesazení – nasazení plodů 0,88 g/l +0,13 g MKP/l
plody 0,88 g/l +0,22 g KNO3/l
nekontinuální Přesazení – nasazení plodů 1 – 1,25 g/m² +0,15 – 0,19 g MKP/m²/den
plody 2 – 2,5 g/m²/den +0,5 – 0,62 g KNO3/m²/den

 

Doporučené dávkování při pěstování papriky
Základní hnojení Systém fertigace Růstová fáze Dávkování
ano kontinuální přesazení -nasazení plodů 0,8 g/l
plody 0,8 g/l
nekontinuální přesazení -nasazení plodů 0,9 – 1,1 g/m²/den
plody 1,8 – 2,2 g/m²/den
ne kontinuální přesazení -nasazení plodů 0,8 g/l + 0,12 g MKP/l
plody 0,8 g/l + 0,18 g KNO3/l
nekontinuální přesazení -nasazení plodů 0,9 – 1,1 g/m² +0,13 – 0,16 g MKP/m²/den
plody 1,8 – 2,2 g/m²/den +0,45 – 0,55 g KNO3/m²/den

Terraflex je řada vodorozpustných NPK hnojiv speciálně navržených k fertigaci (hnojivé závlaze) zeleniny, ovoce a květin pěstovaných v půdním substrátu. Terraflex T najde využití především při pěstování rajčat a paprik.