• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 12%
Oxid fosforečný P2O5 3%
Oxid draselný (K20) 9%
rozpustný (K20 9,0%
Železo (Fe) 0,80%
Celkový dusík (N) 12%
Fosfor (P) 1,3%
Draslík (K) 7,5%
rozpustný 7,5%
Železo (Fe) 0,80%

Avoncrop Amenity AAA Fine Turf

12+03+09+Fe