• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 4%
Dusík N-NH4C 4,0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 0%
Potassium Oxide (K20) 7%
Water soluble (K20) 7,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 3,3%
Železo (Fe) 4,00%
Celkový dusík (N) 4%
Amoniakální dusík (NH4-N) 4,0%
Fosfor (P) 0%
Draslík (K) 5,8%
rozpustný 5,8%
Hořčík (Mg) 2,0%
Železo (Fe) 4,00%

Evolution

04+00+07+4Fe+3.3MgO