• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 22%
Dusík N-NO3 4,7%
Dusík N-NH4C 5,2%
Močovinový dusík (Ur-N) 12,1%
Oxid fosforečný P2O5 3%
rozpustný (P205) 2,4%
Oxid draselný (K20) 12%
rozpustný (K20 12,0%
Celkový dusík (N) 22%
Nitrátový dusík (N03-N) 4,7%
Amoniakální dusík (NH4-N) 5,2%
Močovinový dusík (Ur-N) 12,1%
Fosfor (P) 1,3%
rozpustný 1,0%
Draslík (K) 10,0%
rozpustný 10,0%

Once High N

22+03+12+Fe