PACE

Další technologie
Zpět
 
 

PACE

PACE je technologie umožňující řízené uvolňování více než jedné aktivní živiny. Tato vyspělá technologie využívá obalu granulí na bází rostlinné pryskyřice a zajistí rostlině stálou dodávku dusíku, draslíku a fosforu.

V závislosti na tloušťce tohoto pryskyřičného obalu se mohou živiny uvolňovat po různě dlouhou dobu, od 2-3 měsíců až po 8-9 měsíců. Uvolňování živin neovlivňuje půdní vlhkost, pH ani činnost mikrobů. Je tak zajišťěn stálý přísun živin i v různém prostředí.

To je zejména výhodné v chladnějších měsících, kdy rostliny běžně přijímají méně dusíku, čímž se zamezí nežádoucímu, prudkému růstu. Výsledkem je trávník, který je po celou sezónu odolnější a hustší, s hlubším kořenovým systémem. 

 

.