Poly-S

Další technologie
Zpět
 
 

Poly-S

 

Jakmile vlhkost pronikne vnější membránou z polymeru, začne se uvolňovat dusík. V závislosti na tloušťce obalu může uvolňování dusíku trvat až 6 měsíců. I výrazné zvýšení teploty půdy či vlhkosti nezpůsobí v uvolňování dusíku větší výkyvy. Technologie Poly-S zajistí rovnoměrný růst, jehož výsledkem je zdravý, sytě zelený trávník, i když jsou pěstební podmínky teplé a vlhké nebo suché a chladné.

Dalším přínosem technologie Poly-S je účinnost příjmu živin. Tato technologie je natolik účinná, že riziko ztráty živin vymýváním je výrazně nižší. Dalším vedlejším účinkem je vyrovnaný růst, bez výkyvů, a tudíž i méně častá potřeba sečení. Posečené trávy je méně, a proto se nehromadí a nevzniká tolik nežádoucí plst.

Půvab technologie Poly-S spočívá v postupném uvolňování živin, které probíhá přesně v souladu s potřebami rostlin, a proto snižuje ztráty živin na minimum.