Pro-Lite

Další technologie
Zpět
 
 

Pro-Lite

Technologie Pro-Lite má pozitivní vliv na kationtovou výměnnou kapacitu půdy. KVK je hodnota popisující schopnost půdy zadržet specifické živiny jako je draslík, vápník a hořčík. KVK se používá jako míra sorpce půdy a pomáhá při prevenci vymývání kationtů určitých živin, čímž se předchází kontaminaci spodních vod.
Pro-Lite výrazně zvyšuje poréznost půdy, což vede k lepší retenci vody, průsaku a odvodnění. 3D síť technologie Pro-Lite má pozitivní vliv na prodloužení doby působení hnojiv až na 6 týdnů.