SilK

Další technologie
Zpět
 
 

SilK

 

Draslík je důležitou přísadou pro regulaci vody, syntézu proteinů, ukládání škrobů nezbytných pro růst a pro aktivaci enzymů. Naše technologie SilK rovněž zajišťuje v kořenové zóně stálou rezervu draslíku, který je rostlinám okamžitě dostupný.

Přítomnost oxidu křemičitého posiluje stavbu rostlinných buněk a napomáhá prevenci chorob. Pevnější stavba rostlinných buněk dodá greenům větší rychlost. Technologie SilK také přechází ztrátám nezbytných živin vymýváním do hlubších vrstev půdního profilu.