Technologie uvolňování E-Max

Další technologie
Zpět

Technologie uvolňování živin E-Max

Technologie uvolňování živin E-Max spočívá v polymerovém obalu granule, který zdokonaluje účinnost využití živin.
K uvolňování živin dochází na základě určité vlhkosti a teploty, což rovněž umožňuje předpovědět dobu působení. Vlivem teploty reguluje polopropustný obal množství živin uvolněných každý den. Při vyšších teplotách probíhá uvolňování živin rychleji. Při nižších teplotách probíhá pomaleji, v souladu s nutričními potřebami rostliny.

   

Výhody technologie E-Max

  • Snižuje vymývání, výpar i jiné ztráty živin
  • Snižuje vstupní náklady díky optimálnímu využití živin
  • Stálé a řízené uvolňování živin vlivem teploty a vlhkosti
  • Tenký obal umožňuje vyšší poměr živin, čímž je možné snížit množství a četnost aplikací
  • Vyšší odolnost obalu umožňuje míchání s dalšími surovinami a různé metody aplikace
  • Snížená salinita zabraňuje toxicitě při aplikaci do řádků
 

Princip fungování