AngelaWeb 2.0

ICL Specialty Fertilizers je podigao inovaciju na novu razinu i razvio AngelaWeb 2.0 – online alat za preporuke gnojidbe, dostupan ICL savjetnicima i njihovim klijentima. AngelaWeb 2.0 pomaže poljoprivrednicima optimizirati kvalitetu svojih usjeva i time rezultira boljim povratom investicije. 

Uz 900 individualnih preporuka, prilagođenih specifičnim ukrasnim biljkama, kao i kulturama voća i povrća, WebAngela 2.0 uzima u obzir vrstu usjeva, sortu, medij u kojem se uzgaja i fazu rasta kako bi prikazao specifične nutritivne potrebe. Unosom podataka vezanih uz izvor vode i na koji se način primjenjuje te odabirom gnojiva, AngelaWeb 2.0 izračunava prilagođeni program za svaku potrebu usjeva.

  • Razvijen pomoću stručnjaka za preciznu ishranu za profesionalne uzgajivače.
  • Osigurava da usjevi dobivaju točno ono što im je potrebno.
  • Optimizira prinos.
  • Nema ispiranja hranjivih tvari.
  • Povećana produktivnost.
  • Štedi na vremenu rada.

Kako funkcionira

Online program AngelaWeb 2.0 je jednostavan za upravljanje i korištenje. Prvo se unosi vrsta kulture koju uzgajate, uključujući i sortu te vrsta supstrata i faza rasta. Te se informacije onda koriste za generiranje i prikazivanje specifičnih potreba ishrane te postoji opcija i za simulaciju uzgoja s kontrolirano otpuštajućim gnojivima. Slijedeći je korak unos podataka o detaljnoj analizi vode i način na koji se primjenjuje. Slijedeće, odabrati gnojivo sa popisa mono gnojiva ili vodotopivih gnojiva i softver će generirati režim gnojidbe. Uz to generira i grafički prikaz koji pokazuje postotak potrebne ishrane kako se ispunjava sa svakom fazom rasta, kao i EC razinu.

Kako odmiče sezona, ukoliko se neki elementi primijene, poput izvora vode, izvuku se postojeći podaci i može ih se jednostavno i brzo promijeniti. Program, nakon što napravi potrebne prilagodbe u planu gnojidbe, generira novu preporuku.


Pruža vašim usjevima ono što im je potrebno

Mnogi čimbenici utječu na kvalitetu biljke, a odgovarajuća ishrana je jedan od najvažnijih. Nema samo ključnu ulogu u prevenciji biljaka od zaraza, ona je važna i za zdrav rast i dobar prinos te u konačnici financijsku dobit.

Biljkama je potrebna odgovarajuća ishrana ovisno o fazi rasta, supstratu i njegovoj pH i EC razini. Kvaliteta vode je još jedan parametar koji se može mijenjati tijekom sezone kada se koriste razni izvori vode. Način na koji se primijenjuje na voće i povrće također može značajno utjecati. 


Štedi vrijeme i novac te pomaže prirodi

Dok neki smatraju da je ručno određivanje prilagođenog plana ishrane za razne faze rasta donekle teško i uzima puno vremena, AngelaWeb 2.0 program štedi vrijeme i smanjuje potencijalne greške pri određivanju plana ishrane.

S povišenjem cijena mineralnih sirovih tvari i troškova transporta, gnojivo je značajni ulazni trošak. Ukoliko primijenite premalo, kvaliteta/prinos se smanjuje, no ukoliko primijenite previše, bacate novac, priroda pati i uzgajivači bi mogli podbaciti u poštivanju raznih vodenih direktiva.