Primjena gnojiva

Rasipači

Rasipači, koje nudi ICL, su dugotrajna, jednostavna za rukovanje i omogućuju uzgajivačima najučinkovitiju primjenu. ICL ponosno predstavlja rotacijske, ručne i klasične rasipače.

ICL-ovi rasipači su dizajnirani pomoći uzgajivačima isporučiti fantastične rezultate kada se koriste visokokvalitetni proizvodi iz ICL-ovog portfelja. Rasipači imaju kapacitet za pohranu između 930 i 1390 m2.

Rotacijski rasipači

Za maksimalne rezultate, koristite rasipače iz ICL-ovog portfelja. Preporučene postavke rasipača se temelje na prosječnoj brzini hoda (5 km/h). Te postavke služe samo kao opće smjernice.

Više informacija

Ručni rasipači

Ručni rasipači iz ICL-ovog portfelja su dizajnirani za korištenje na manjim površinama. Rasipač distribuira ujednačenu i preciznu količinu sjemenki/gnojiva.

Više informacija