Rotacijski rasipači

Rotacijski rasipači

Za maksimalne rezultate, koristite rasipače iz ICL-ovog portfelja. Preporučene postavke rasipača se temelje na prosječnoj brzini hoda (5 km/h). Te postavke služe samo kao opće smjernice.

Stvarna učinkovitost može varirati ovisno o preciznosti rukovoditelja, kao i o samom rasipaču. Kako bi optimizirali rezultate, ICL preporučuje kalibrirati rasipač (uključujući i širinu rasipanja) u pravilnim razmacima.

 

Rotary Spreader Easy Green

Easy Green

Tretiranje velikih travnatih površina s granulama za njegu travnjaka može biti dugotrajan proces, stoga pronalaženje odgovarajućeg rasipača s najširom mogućnosti rasipanja je ključ bržem tretmanu i ostavlja više vremena divljenju rezultatima.   

Više informacija

Rotary Spreader EdgeGuard DLX

EdgeGuard DLX

Tretiranje velikih travnatih površina s granulama za njegu travnjaka može biti dugotrajan proces, stoga pronalaženje odgovarajućeg rasipača s najširom mogućnosti rasipanja je ključ bržem tretmanu i ostavlja više vremena divljenju rezultatima.   

Više informacija

Rotary Spreader SR-2000

SR-2000

SR-2000 je odličan rotacijski rasipač za primjenu gnojiva i sjemenja za travu koji garantira višegodišnju funkcionalnost.

Više informacija