Osmocote Topdress

Osmocote Topdress

Osmocote Topdress je gnojivo s omotačem posebno razvijeno za ovršnu gnojidbu kod uzgoja rasadnika. Sadrži NPK i magnezij uz sve potrebne mikroelemente.
Osmocote Topdress FT (Fusion Technology) sadrži specijalni sastojak koji omogućuje da se gnojivo lijepi za medij za uzgoj nakon primjene. Na taj način se ne gube granule ukoliko se posuda prevrne.

Osmocote Topdress FT 4-5M

Topdress FT 4-5M

22-5-6+2MgO+TE

Osmocote Topdress FT je gnojiva s omotačem specijalno razvijeno za ovršnu gnojidbu rasadnika u posudama. Sadrži tehnologiju fuzije (engl. Fusion Technology): specijalan sastojak koji omogućava da se proizvod zalijepi za medij za uzgoj nakon primjene. To znači da neće biti gubitaka granula ukoliko se posuda prevrne.

Više informacija