Agrolution pHLow

Sve-u-jedan proizvod za voće i povrće

Agrolution pHLow pomaže pri uzgoju boljih kultura voća i povrća u uvjetima u kojima se koristi tvrda voda za navodnjavanje. Povećava se ukupna razina dostupnih hranjivih tvari zahvaljujući dodatnim učinkom „zakiseljavanja“ Agrolution pHLow formulacija. Razvijen od najčišćih sastojaka te su svi mikroelementi u gnojivu kelirani.
Kiselost proizvod pomaže pri učinkovitijem otapanju hranjivih tvari, čak i u tvrdoj vodi. Agrolution pHLow je vrijedan alat za dobivanje visokokvalitetnih usjeva.
 

Agrolution pHLow Agrolution pHLow 114

Agrolution pHLow 114

10-10-40+TE

Agrolution pHLow 114 je razvijen od najčišćih dostupnih sirovih materijala. Ovaj proizvod omogućuje da sve hranjive tvari budu raspoložive u odgovarajućoj količini. Paket mikroelemenata osigurava da biljka dobije sve potrebne hranjive tvari. Agrolution phLow 114 sprječava začepljivanje i stvaranje naslaga u sustavu za navodnjavanje zahvaljujući svojoj čistoći, topivosti i učinku „zakiseljavanja“.

Više informacija

Agrolution pHLow Agrolution pHLow 222

Agrolution pHLow 222

20-20-20+TE

Agrolution pHLow 222 je razvijen od najčišćih dostupnih sirovih materijala. Ovaj proizvod omogućuje da sve hranjive tvari budu raspoložive u odgovarajućoj količini. Paket mikroelemenata osigurava da biljka dobije sve potrebne hranjive tvari.

Više informacija

Agrolution pHLow Agrolution pHLow 242

Agrolution pHLow 242

15-30-15+TE

Agrolution pHLow 242 je razvijen od najčišćih dostupnih sirovih materijala. Ovaj proizvod omogućuje da sve hranjive tvari budu raspoložive u odgovarajućoj količini. Paket mikroelemenata osigurava da biljka dobije sve potrebne hranjive tvari. Agrolution phLow 242 sprječava začepljivanje i stvaranje naslaga u sustavu za navodnjavanje zahvaljujući svojoj čistoći, topivosti i učinku „zakiseljavanja“.

Više informacija

Agrolution pHLow Agrolution pHLow 335

Agrolution pHLow 335

15-13-25+TE

Agrolution pHLow 335 je razvijen od najčišćih dostupnih sirovih materijala. Ovaj proizvod omogućuje da sve hranjive tvari budu raspoložive u odgovarajućoj količini. Paket mikroelemenata osigurava da biljka dobije sve potrebne hranjive tvari.

Više informacija

Agrolution pHLow Agrolution pHLow 531

Agrolution pHLow 531

22-10-7+2MgO+TE

Agrolution pHLow 531 je razvijen od najčišćih dostupnih sirovih materijala. Ovaj proizvod omogućuje da sve hranjive tvari budu raspoložive u odgovarajućoj količini. Paket mikroelemenata osigurava da biljka dobije sve potrebne hranjive tvari.

Više informacija