Solinure GT

Dobar i jednostavan!

Solinure GT proizvodi su dostupni u različitim formulacijama te su idealni za korištenje pri uzgoju u staklenicima i tunelima. Razvijeni su od čistih, sirovih tvari koje pružaju biljkama kompletnu ishranu.


Solinure GT formulacije sadrže nisku razinu uree i odgovaraju osnovnim potrebama za magnezijem. Sve formulacije sadrže mikroelemente koji su 100% kelirani kako bi osigurali izvrstan unos hranjivih tvari, čak i pri teškim uvjetima tla. Solinure GT proizvodi ne sadrže kloride te imaju minimalnu razinu uree.

 

Solinure GT Solinure GT 1

Solinure GT 1

10-5-39+2MgO+TE

Solinure GT 1 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za faze razvoja i sazrijevanja plodova te tijekom zimske proizvodnje. Solinure GT 1 ne sadrži ureu i pokriva sve potrebe ishrane biljke. Uz to, sadrži pun paket potpuno keliranih mikroelemenata te ne sadrži kloride.

Više informacija

Solinure GT  Solinure GT 2

Solinure GT 2

7-19-38+2MgO+TE

Solinure GT 2 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za faze razvoja i sazrijevanja plodova te tijekom zimske proizvodnje. Solinure GT 2 ne sadrži ureu i pokriva sve potrebe ishrane biljke. Uz to, sadrži pun paket potpuno keliranih mikroelemenata te ne sadrži kloride.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 3

Solinure GT 3

12-5-35+2MgO+TE

Solinure GT 3 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za faze razvoja i sazrijevanja plodova te tijekom zimske proizvodnje. Solinure GT 3 ne sadrži ureu i pokriva sve potrebe ishrane biljke. Uz to, sadrži pun paket potpuno keliranih mikroelemenata te ne sadrži kloride.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 4

Solinure GT 4

14-6-23+2MgO+TE

Solinure GT 4 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za faze razvoja i sazrijevanja plodova te tijekom zimske proizvodnje. Solinure GT 4 ne sadrži ureu i pokriva sve potrebe ishrane biljke.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 5

Solinure GT 5

20-20-20+TE

Solinure GT 5 je uravnoteženo NPK gnojivo odlično za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za korištenje tijekom faza rasta i sazrijevanja te tijekom zimske proizvodnje. Pokriva sve potrebe ishrane biljke.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 6

Solinure GT 6

15-15-15+TE

Solinure GT 6 je uravnoteženo NPK gnojivo odlično za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za korištenje tijekom faza rasta i sazrijevanja te tijekom zimske proizvodnje. Ne sadrži ureu i pokriva sve potrebe za ishranom biljke.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 7

Solinure GT 7

18-11-11+2MgO+TE

Solinure GT 7 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za korištenje pri vegetativnim fazama razvoja biljaka. Ima nisku razinu uree i pokriva sve potrebne hranjive tvari za biljku.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 8

Solinure GT 8

23-10-10+5.6MgO+TE

Solinure GT 8 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za korištenje pri vegetativnim fazama razvoja biljaka. Pokriva sve potrebne hranjive tvari za biljku.

Više informacija

Solinure GT Solinure GT 9

Solinure GT 9

11-35-11+2MgO+TE

Solinure GT 9 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za početnu fazu rasta i bolju ukorijenjenost biljaka. Pokriva sve potrebne hranjive tvari za biljku.

Više informacija