Dušik s omotačem

Agrocote Max 1-2M

Max 1-2M

44-0-0

E-Max tehnologija otpuštanja je polimerni omotač oko makro i mikro hranjivih tvari, koji poboljšava učinkovitost hranjivih tvari i njihovu apsorpciju od strane biljaka. Takvo otpuštanje hranjivih tvari se potiče temperaturom i vlagom te time omogućuje predvidljivu dugotrajnost, čak i pri najtoplijim vremenskim prilikama.

Više informacija

Agrocote Max 2-3M

Max 2-3M

43-0-0

E-Max tehnologija otpuštanja je polimerni omotač oko makro i mikro hranjivih tvari, koji poboljšava učinkovitost hranjivih tvari i njihovu apsorpciju od strane biljaka. Takvo otpuštanje hranjivih tvari se potiče temperaturom i vlagom te time omogućuje predvidljivu dugotrajnost, čak i pri najtoplijim vremenskim prilikama.

Više informacija

Agrocote Max 3-4M

Max 3-4M

43-0-0

E-Max tehnologija otpuštanja je polimerni omotač oko makro i mikro hranjivih tvari, koji poboljšava učinkovitost hranjivih tvari i njihovu apsorpciju od strane biljaka. Takvo otpuštanje hranjivih tvari se potiče temperaturom i vlagom te time omogućuje predvidljivu dugotrajnost, čak i pri najtoplijim vremenskim prilikama.

Više informacija

Agrocote Max 4-5M

Max 4-5M

42-0-0

E-Max tehnologija otpuštanja je polimerni omotač oko makro i mikro hranjivih tvari, koji poboljšava učinkovitost hranjivih tvari i njihovu apsorpciju od strane biljaka. Takvo otpuštanje hranjivih tvari se potiče temperaturom i vlagom te time omogućuje predvidljivu dugotrajnost, čak i pri najtoplijim vremenskim prilikama.

Više informacija