Okvašivači

Poboljšavaju učinkovitost vode i gnojiva

Okvašivaći se koriste da bi se supstrati, uključujući i tlo, ravnomjernije hidrirali kada se zalijevaju. Ovo je jako važno kada je medij za uzgoj relativno suh, kao što i većino je kod novih biljaka ili kada se ne zalijeva redovito.

 

H2Flo H2Flo

H2Flo

H2Flo mješavina surfaktanata namijenjena je smanjiti napetost površine vode za navodnjavanje, što omogućuje vertikalno i lateralno kretanje vode. To uzgajivačima omogućuje optimalnu učinkovitost navodnjavanja, smanjuje potrebne količine vode i poboljšava prinos.  

Više informacija