Naranča

Naranča je višegodišnja kultura koja raste na više vrsta tla, od pijeska do gline i ilovače te od kiselih do alkalnih tla. Klimatski uvjeti: od suhih do vlažnih. Minimalna temperatura je ograničavajući faktor, iako uvjeti rasta ovise o sorti, podlozi, apsolutnoj minimalnoj temperaturi i njenom trajanju. Najbolja ishrana za naranču uključuje program fertirigacije s potpuno topivim gnojivima i folijarnu ishranu. Primjena kontrolirano otpuštajućih gnojiva direktno u rupu za sađenje se vrši kada se sade mlade biljke.

Nutrivant Booster

Nutrivant Booster

8-16-39+TE

Nutrivant Citrus Quality isporučuje isporučuje paket hranjivih tvari namijenjen za citrusno voće. Poboljšava kvalitetu plodova i vidljivo je povećanje u prinosu.

Više informacija

Agroblen 17-9-8+4MgO | 8-9M

Agroblen 17-9-8+4MgO | 8-9M

17-9-8+4MgO

Agroblen 17-9-8+4MgO je potpuno omotano NPK kontrolirano otpuštajuće gnojivo namijenjeno za kulture sa srednje do dugim vegetacijskim ciklusom. Ima dovoljno hranjivih tvari za ishranu biljka tijekom 8 do 9 mjeseci. Ova kontinuirana isporuka hranjivih tvari rezultira uniformiranim rastom biljaka.

Više informacija

Agroblen 11-21-9+6MgO | 8-9M

Agroblen 11-21-9+6MgO | 8-9M

11-21-9+6MgO

Agroblen 11-21-9+6MgO je potpuno omotano NPK kontrolirano otpuštajuće gnojivo namijenjeno za kulture sa srednje do dugotrajnim vegetacijskim ciklusom. Ima dovoljno hranjivih tvari za ishranu biljka tijekom 8 do 9 mjeseci. Ova kontinuirana isporuka hranjivih tvari rezultira uniformiranim rastom biljaka.

Više informacija