Izjava o odricanju od odgovornosti

Uvjeti korištenja  
Ovo je www.icl-sf.com, web-stranica kojom upravlja ICL Specialty Fertilizers, tvrtka koja se nalazi u Nizozemskoj sa svojim registriranim uredom u (6422 PD) Nijverheidsweg 1-5, Heerlen, s registracijskim brojem 14027868.

Vaše korištenje www.icl-sf.com stranice (uključujući sadržaj i bilo koje druge usluge koje pružamo) je predmet slijedećih uvjeta za korištenje koje se smatra da prihvaćate svojim pristupom i/ili prijavom na www.icl-sf.com stranici.

Komunikacije 
Ukoliko ste se opredijelili da primate daljnje detalje o ICL SF i/ili našim ostalim srodnim uslugama, možemo vas kontaktirati putem email-a ili sms-om radi detalja o programima, događanjima, natječajima, aktivnostima na web-stranici ili drugim uslugama koje nudi ICL SF za koje smatramo da bi vam mogli biti od interesa.

Otkazivanje vaše registracije
Ukoliko više ne želite primati informacije od ICL SF, možete otkazati vašu registraciju klikom na link unsubscribe u vašem email-u. Otkazat ćemo vašu registraciju te ćete prestati dobivati bilo kakve poruke od ICL SF.

Prava sadržaja
Autorska i sva ostala prava sadržaja ICL SF stranice su pod vlasništvom ICL SF ili su odobrena od strane vlasnika autorskih prava.

Kao posjetitelji stranice www.icl-sf.com, možete preuzeti samo jedan primjerak sadržaja isključivo u privatne svrhe.

Osim ukoliko vam isporučimo pismeno odobrenje, ne smijete dekompilirati, rastaviti, iznajmljivati, posuđivati, licencirati ili izvoditi radove sa ICL SF web-stranice, uključujući bilo kakve informacije ili software dostupan na web-stranici.

Dakle, ovime navedeno u Uvjetima korištenja, ne smijete kopirati, spremati, preuzimati, mijenjati, reproducirati, objavljivati , distribuirati, prenositi ili koristiti u bilo koju svrhu, bilo komercijalne ili nekomercijalne, ili bilo koje informacije sadržane na www.icl-sf.com osim u mjeri koja je potrebna kako bi pregledavali, koristili i navigirali ICL SF web-stranicom.

Informacije, dostupnost i linkovi na druge stranice

Dok ICL SF poduzima sve mjere kako bi osigurao da su informacije na web-stranici www.icl-sf.com točne i potpune, neke od njih su dobivene iz drugih izvora. ICL SF nije u mogućnosti provjeriti te informacije i nije odgovoran za njihovu vjerodostojnost.

Prihvaćate da nismo odgovorni za usluge ili informacije koje se nalaze na www.everris.com ili za dostupnost bilo koje druge web stranice ili materijala kojima pristupate putem www.icl-sf.com.

Isto tako ne podupiremo, niti odgovaramo za bilo kakav sadržaj, oglašavanje, transakcija, proizvode ili usluge dostupne od drugih izvora ili web-stranica, ili drugih materijala dostupnih putem www.icl-sf.com.

Niti za ikakve štete, gubitak ili djelom uzrokovan gubitak, ili navodno uzrokovan ili u vezi s uporabom  ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode ili usluge dostupne od vanjskih izvora ili drugih materijala.

Bilo kakvo poslovanje između vas i bilo kakvog vanjskog izvora pristupljenog na ili preko www.icl-sf.com uključujući plaćanje i isporuku proizvoda, usluga i sve ostale uvjete, jamstva ili izjave, povezan s takvim poslovima, isključivo su između vas i dotične treće stranke.

Ovim ste suglasni da ne smatrate ICL SF odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih slučajeva, i da nas ne uključujete u bilo kakav spor između vas i treće stranke.

Web-stranica www.icl-sf.com je „kakva je“ bez jamstva bilo koje vrste. Isto tako, ICL Sf se ne smatra odgovornim za netočnost ili propust informacija dostupnih na ili putem www.icl-sf.com, ili prekida dostupnosti www.icl-sf.com.

Obustava web-stranice www.icl-sf.com

ICL SF zadržava pravo:

(i) odbiti ili obustaviti pristup web-stranici www.icl-sf.com ili na bilo kojem dijelu www.icl-sf.com sa ili bez prethodne obavijesti ukoliko se vaša uporaba www.icl-sf.com smatra uvredljivom, pretjeranom, ili protiv interesa ostalih korisnika www.icl-sf.com web-stranice, ili ukoliko su u kršenju ovih Uvjeta korištenja, koje će se utvrditi ICL SF-ovom diskrecijom;

(ii) ukloniti bilo kakav sadržaj ili materijal kojeg postavite na web-stranicu www.icl-sf.com sa ili bez prethodne najave.

Osim toga, zadržavamo pravo obustaviti, ograničiti ili ukinuti pristup web-stranici www.icl-sf.com iz bilo kojeg razloga, bilo kome u bilo koje vrijeme.

Ograničenje odgovornosti 
Isključujemo, u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonima, osim u slučaju smrti ili tjelesne ozljede koje proizlaze iz našeg nemara: svaku odgovornost za bilo kakva potraživanja, gubitke, zahtjeva i štetu koja je nastala izravno ili neizravno iz ili na bilo koji način povezana s www.icl-sf.com web-stranicom i /ili bilo koje usluge koje se nude putem www.icl-sf.com s vremena na vrijeme.

Ovaj izuzetak se primjenjuje u svakom pogledu, bez ograničenja, prekidanja usluge, gubitka dobiti, gubitka ugovora ili poslovne prilike, gubitka podataka ili bilo koje druge posljedične, slučajne, posebne ili kaznene štete, koja proizlazi iz www.icl-sf.com web-stranice, čak i ako smo obaviješteni o mogućnosti takve štete, izazvane u ugovoru, deliktu, pod statutom ili na neki drugi način.

Promocije i konkurencija 
ICL SF može povremeno nuditi konkurenciju, promocije i druge ponude na web-stranici www.everris.com. Svaka takva ponuda će biti u skladu s njihovim vlastitim izričitim uvjetima i ograničenjima, i možda neće biti dostupne u svim državama.

Vaše obveze prema nama 
Slažete se koristiti web-stranicu www.everris.com samo na razuman način koji je u skladu s ovim Uvjetima korištenja i/ili bilo kojim dodatnim Uvjetima korištenja koji se povremeno provode, i na način na koji će osigurati usklađenost sa svim primjenjivim zakonima i propisima (uključujući bez ograničenja i vaše lokalne zakone).

Osim toga, ne smijete koristiti www.icl-sf.com (ili bilo koji njegov dio) za prenošenje ili postavljanje i bilo kakvog materijala koji je klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili prijetećeg karaktera, ili koji će, prema našem suđenju, dovesti do smetnje, neugodnosti ili anksioznosti bilo koje osobe ili koji sadrži bilo kakav virus ili druge prakse kompjuterskog programa koji bi mogao oštetiti ili ometati www.icl-sf.com i/ili bilo koje usluge koje nudi na web-stranici www.icl-sf.com.

 Slažete se da ne koristite www.everris.com u svrhu da će izazvati prekid, oštećenje, manju učinkovitost ili oštećenje na bilo koji način u cijelosti, ili dio www.icl-sf.com.

U onoj mjeri u kojoj je vaša uporaba ili korištenje od strane bilo koje osobe koja može biti ovlaštena ili za koje ste odgovorni (na primjer poslodavca) uzrokuje gubitak ili štetu nama ili bilo koje osobe, suglasni ste da nam se nadoknadi odmah po zahtjevu, u odnosu na bilo koje takve gubitke ili štete koje se mogu pripisati nama, uključujući gdje je potrebno ikakvih pravnih, administrativnih i tehničkih optužbi koje trebaju proizaći iz takvog korištenja.

Prilozi korisnika
Kad god se podnese materijal na www.icl-sf.com (uključujući za, ali bez ograničenja: bilo koji tekst, grafika, video ili audio) dajete ICL SF za svo vrijeme trajanja zaštitu intelektualnog vlasništva (ako ih ima) bez naknade, ne-ekskluzivno, licencirano pravo na korištenje, reproduciranje, mijenjanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih radova, distribuiranje, izvođenje, igranje i ostvarivanje svih autorskih prava i prava javnosti u odnosu na bilo takvog rada u svijetu i/ili da ga uključimo u druga djela u bilo kojem mediju.

Ako ne želite da se odobre takva prava u ICL SF, ne stavljajte svoj rad na web-stranicu www.icl-sf.com.

Slanjem doprinosa web-stranici također:

(i)nalažete da je takav doprinos originalan;

(ii) slažete se nadoknaditi ICL SF protiv svih pravnih naknade, naknade štete i druge troškove koji mogu nastati kod ICL SF kao rezultat vašeg kršenja navedenog jamstva, te

(iii) u mjeri iz važećeg zakona, se odričete svih moralnih prava u svom doprinosu svih svrha ovdje navedenih.

U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih uvjeta i specifičnih uvjeta koji se pojavljuju na drugom mjestu na www.icl-sf.com odnose na specifične građe, prevladat će potonji.

Opće odredbe
Kako bi se kontinuirano poboljšala kvaliteta www.icl-sf.com, zadržavamo pravo da su bilo kakve promjene ovih uvjeta korištenja u našem vlastitom nahođenju. Stoga je odgovornost korisnika internetske stranice da redovito pregledavaju Uvjete korištenja.

Ukoliko se bilo koji od ovih uvjeta utvrdi ilegalnim, nevažećim ili neprovedivim iz bilo kojeg razloga, zakonima u bilo kojoj državi ili zemlji u kojoj su namijenjeni da budu učinkoviti, a zatim do te mjere da je takav uvjet i nezakonit, nevaljan ili izvršen, biti će prekinut i izbrisan, a preostali uvjeti ostaju na snazi i dalje će biti obvezujući i provedivi.

Primjenjivo pravo
Ovi uvjeti korištenja se isključivo tumače u skladu sa zakonima zemlje u kojoj živite, čiji sudovi će imati isključivu nadležnost u slučaju bilo kakvog spora, osim što imamo pravo po vlastitom nahođenju započeti i nastaviti postupak u alternativnim jurisdikcijama.


Zadnja promjena, ožujak 2014. godine

*Everris International B.V. je dio ICL Specialty Fertilizers, iz kojeg se provodi marketing i ostale aktivnosti.