Duhan

Duhan je brzorastuća biljka koja sazrijeva unutar 80 – 150 dana nakon presađivanja. Može se kultivirati na mnogim klimama, no osjetljiva je na niske temperature i mraz. Preferira dobro isušena tla s pH razinom 5,2 – 6,5. Gnojidba duhana je ključan faktor za određivanje kvalitete listova, poput boje, teksture, higroskopnosti, zapaljivosti te razina šećera i alkaloida. Duhan zahtijeva značajnu razinu kalija. Vrsta gnojiva koja se koristi ima značajan utjecaj na kvalitetu listova duhana. Za dobru zapaljivost, dobro sazrijevanje i dobar okus, razina kalija listova (suhe tvari) treba biti 2 – 2,5%, dok razina klorida treba biti manja od 1 – 1,5%. Kloridi utječu na kvalitetu duhana tako da mu daju kiseli okus.