Mango

Mango može rasti na mnogim vrstama tla, no preporučuje se uzgajati ga na dobro isušenom, dubokom (≥2 metra), pjeskovito-glinastom tlu. Idealno, tla bi trebala biti bogata organskim tvarima, uz pH 6,0 – 6,5. Zadržavanje plodova i prekomjerna veličina su tipični problemi kod sorti manga uzgajanih na suhim suptropskim područjima. Još jedan problem kod uzgoja manga na tropskim područjima je nedovoljna diferencijacija pupova. Folijarna ishrana u specifičnom vremenu i koncentraciji je optimalni tretman za oba problema.