• Oksidi
 • Elementi
Ukupan dušik (N) 0%
Pentoksid P2R5 20%
Topivost (P205) 20,0%
Kalijev oksid (K20) 40%
Topivost (K20 40,0%
Fe 0,02%
Topivo 0,02%
EDTA kelirano 0,02%
Mangan (Mn) 0,20%
Topivo 0,20%
EDTA kelirano 0,20%
Bor (B) 0,10%
Topivo 0,10%
Bakar (Cu) 0,002%
Topivo 0,002%
EDTA kelirano 0,002%
Molibden (Mo) 0,001%
Topivo 0,001%
Cink (Zn) 0,200%
Topivo 0,200%
EDTA kelirano 0,200%
Ukupan dušik (N) 0%
Fosfor (P) 8,7%
Topivo 8,7%
Kalij (K) 33,2%
Topivo 33,2%
Fe 0,02%
Topivo 0,02%
EDTA kelirano 0,02%
Mangan (Mn) 0,20%
Topivo 0,20%
EDTA kelirano 0,20%
Bor (B) 0,10%
Topivo 0,10%
Bakar (Cu) 0,002%
Topivo 0,002%
EDTA kelirano 0,002%
Molibden (Mo) 0,001%
Topivo 0,001%
Cink (Zn) 0,200%
Topivo 0,200%
EDTA kelirano 0,200%

Nutrivant Fruit Tree preparation

Fruit Tree preparation

0-20-40+TE

 • Prednosti
 • Opis
 • Fertivant tehnologija
 • Upute za korištenje
Prednosti
 • Veliki porast u veličini i kvantiteti plodova.
 • Poboljšana kvaliteta plodova.
 • Bolja i brža apsorpcija makro i mikroelemenata.
 • Određeni paket mikroelemenata.
 • Potrebno manje proizvoda za primjenu, smanjuje troškove ishrane po hektaru.
 • Rezultati traju do četiri tjedna.
Opis

Portfelj proizvoda Nutrivant se sastoji od potpuno vodotopivih formulacija koje sadrže makro i mikroelemente koji točno pokrivaju sve potrebe biljaka. Formulacije su namijenjene za velike površine i obradive usjeve. Sadržani paket hranjivih tvari pokriva sve potrebe ishrane biljaka sa makro i mirkoelementima. FertiVant tehnologija osigurava apsorpciju svih tih vrijednih minerala. Folijarna ishrana iz Nutrivant linije odgovara vašem programu gnojidbe. Ne sadrži kloride i u potpunosti je vodotopiv.

Fertivant tehnologija

Nutrivant sadrži FertiVant tehnologiju – napredna i konzistentna isporuka hranjivih tvari. Djeluje na tri načina:

 • Poboljšava propusnost kutikule listova za aktivne supstance.
 • Osigurava ujednačenu distribuciju kapljica po površini lišća.
 • Čvrsto veže aktivne sastojke za površinu lista i odgađa evaporaciju.
Upute za korištenje

Primijenite preporučenu količinu Nutrivant praha i potpuno ga otopite u vodi. Nastavite miješati kako biste dobili ujednačenu homogenu otopinu.

Koristite minimalno 3 kg/ha i maksimalno 15 kg/ha u jednom ciklusu. Pazite da koristite 300 l/ha kada otapate Nutrivant.

Za dobivanje optimalnih rezultata, raspršujte rano ujutro ili kasno popodne. Izbjegavajte raspršivanje po biljkama koje su pod stresom. Koristite srednji mlaz i pazite na otjecanje otopine.  

 

Nutrivant Fruit Tree Preparation isporučuje paket hranjivih tvari namijenjen za voćke. Poboljšava kvalitetu plodova i vidljivo je povećanje u prinosu.